MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

SignalNET - průvodce instalátora
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
SignalNET - how to wire the house - signal/multimedia installations
Při stavbě domů začíná každý stavitel se základy. Vnitřní dokončovací práce musí být zahájeny kabeláží. Při projektování elektrické instalace je nezbytné vzít současně v úvahu také kabelové vedení signálu: telefonního, počítačového, RF (pozemní a satelitní televizní vysílání, FM), dveřního systému atd.
V současné době volí mnoho projektantů flexibilní systémy jako SignalNET - konečná podoba použitého vybavení může být přizpůsobena majitelem - pro uspokojení jeho individuálních potřeb (což je také spojeno s penězi, které chce vynaložit).
Jakou situaci nalezneme na trhu moderních instalací signálu v rodinných domech?
Doposud je moderní kabeláž, jako společný základ instalací v kancelářích a dalších komerčních budovách, v rodinných nebo malých bytových domech stále neobvyklá. Důvodem je jak malá informovanost budoucích majitelů, tak také malý počet profesionálních firem, které mohou tyto nejnovější instalace zrealizovat.
Proč bychom měli použít standardní řešení?
Instalace v malých domech jsou obvykle prováděny malými firmami, které nejsou schopné držet krok s rychle se měnící technologií, navíc - v několika oblastech. Lidé, kteří finančně podporují jejich domovy obvykle rovněž nesledují současné trendy. Standardní systémy jsou podporou pro obě strany.
Proč zvolit SignalNET?
Nabízí se několik řešení výrobců, které jsou platformami pro výstavbu "inteligentních domů". Avšak nedostatek universálnosti je činí neschopnými aktualizace paralelně s novými potřebami uživatelů. Navíc, vysoké ceny těchto řešení (kvůli malému rozsahu výroby) a specifické technické požadavky jim nenapomáhají k tomu, aby se staly běžně používanými. Otevřenost SignalNET systému je hlavním potenciálem této platformy.
Co činí SignalNET otevřeným systémem?
Páteří systému je kabelová skříň domNET - střed celé instalace. Kromě zapojení všech obvodů do hvězdy, nepřináší žádná další omezení. Projektanti tohoto návrhu přesvědčovali další firmy, aby realizovaly jejich vlastní řešení, detaily, které by byly zahrnuty v podrobně propracovaných plánech systému. Napomohou tak instalátorům zavést nejlepší řešení pro specifickou situaci.
Jak hotová schémata věci usnadní?
Řešení, která jsou důkladně připravována a testována profesionálními firmami vytváří jednotnou moderní platformu. Tato platforma bude neustále vyvíjena a aktualizována. Takový komplexní přístup k subjektu uspořádá trh a umožní zákazníkům, aby získali vysoce kvalitní výrobek. Propagace platformy prováděná jejími distributory také pomůže instalátorům, aby získali trh.
Kolik tržního potenciálu tento systém nabízí?
Před několika lety byla anténní instalace v rodinném nebo malém bytovém domě většinou prostým připojením televizní soupravy s pozemní anténou a někdy připojení satelitního přijímače k parabole. Kvůli rostoucímu počtu televizorů a potřebám uživatelů se stal RF rozvodný systém komplikovanějším. Navíc možnost připojení kabelové televize, použití počítačů a přístupu k Internetu - vyžaduje strukturální přístup k problému. Jak zákazník, tak instalátor by měli vědět o možných osvědčených řešeních.
Jaké jsou výhody moderní kabeláže pro zákazníka?
Zákazník získá osvědčený, vysoce kvalitní systém umožňující snadný rozvoj v budoucnosti, za cenu podobnou těm běžným řešením.
Jaké jsou výhody pro instalátora?
Schémata aktualizovaná konkurujícími si firmami zaručují, že tato řešení jsou vždy nejnovější. K dispozici je široká nabídka různých verzí těchto instalací. Při výstavbě páteře systému se instalátor bude pravděpodobně zabývat dalším rozšířením v budoucnu. Nebude překvapený netypickými řešeními a bude schopný efektivně pokračovat v rozvoji systému.
Jaké druhy instalací jsou zahrnuty v této platformě?
Telefonní, počítačová síť, RF instalace (pozemní a satelitní signály, dveřní systém. Z bezpečnostních důvodů nebude rozšiřována informace o poplašném systému, který může být do základu SignalNET platformy také implementován.
Vývoj systému.
Navržená schémata umožňují kombinovat některé funkce subsystémů, např. přenos obrazu z video dveřního systému do anténní instalace, nebo rozšiřovat základní funkce (např. spustit tajný způsob komunikace v anténní instalaci).
Tento text je přímo spojený s dalším článkem, který je dostupný zde.
Oba články uvádí do nové koncepce kabeláže signálu, detailů, které by měly být projednány s potenciálními zákazníky.
Plánují se kurzy pro instalátory, které jim pomohou plně využít tento moderní standard.