MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

SignalNET - průvodce projektanta
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
SignalNET - how to wire the house - signal/multimedia installations

Jak vytvořit moderní instalaci signální sítě v rodinném domě?
Moderní kabeláž je jádrem celé domácí infrastruktury potřebné pro zabezpečení, zábavu, komunikaci a jednoduché ovládání domácích přístrojů:
 • zabezpečení - dveřní systém, CCTV monitorování
 • zábava - anténní instalace, počítačová síť
 • komunikace - telefonní a počítačová síť
 • komfort - ovládání domácích přístrojů
Proč použít integrovanou kabeláž?
Pouze integrovaná kabeláž provedená jednou firmou zajistí, že budou instalace společně řádně pracovat.
Jaké jsou příklady možností spolupráce mezi systémy?
 • Otevírání brány/dveří pomocí telefonního sluchátka
 • Prohlížení obrazů z video dveřního systému a CCTV kamery/kamer na televizní obrazovce
 • Sledování filmů z počítače (např. divix) na televizní obrazovce
 • Používání Internetového připojení za účelem telefonních hovorů
 • Prohlížení Internetu na velké televizní obrazovce (HD TV set)
Nestojí to příliš mnoho!!! Kvalitní kabeláž domu je malou součástí celkových nákladů na jeho výstavbu, zvláště SignalNET byl navržen pro dvoustupňové provedení: první stupeň - kabeláž, druhý stupeň - instalace aktivních zařízení v souladu s potřebami zákazníka.
SignalNET - prostor pro spolupráci mezi projektantem a instalátorem. Zveřejnění specifikačního dokladu SignalNET zahrnujícího všechny zmíněné instalace umožňuje oběma stranám rychle zvolit a zrealizovat optimální řešení založené na vyzkoušených, osvědčených aplikacích. Důležité je, že instalaci může provést jedna firma.
Zásady vytváření integrované kabeláže. Mnoho rozhodnutí je často provedeno dříve než projektant kontaktuje instalátora, takže chceme zdůraznit následující klíčové body při zahájení instalace:
- vertikální kabelové potrubí - jedná se o nutnost; Potrubí spojující suterén s podkrovím umožňuje jednoduchou výměnu a/nebo položení dalšího kabelu/ů. Pokud rozdělení kabelů ve stejné rovině není natolik komplikované, vyvrtávání podlah je obvykle složitějším úkolem. Potrubí připravené v konstrukční fázi může být použito také v budoucnu např. pro kabely z optického vlákna.
- kvalita kabelů; Nízký rozpočet pro kabeláž představuje problémy v budoucnu - nízká kvalita signálu, interference, omezené služby - a velké výdaje na její výměnu. Obecné pravidlo - použité kabely by měly být lepší než ty, které jsou momentálně potřeba - např. v pozemní televizní instalaci je lepší použít satelitní koaxiální kabel.
- zapojení do hvězdy; Moderní instalace signálových sítí vyžadují tento druh distribuce - z bodu přechodu. Tento bod (např. kabelová skříň) by měl být umístěn na místě zajišťujícím zdroj energie, vhodnou teplotu a vlhkost.
- vstupy signálu jak zespoda, tak z vrchu. Není to tak dávno co signály přijímané z vrchu byly pouze TV/TV-SAT/ FM vysílání. Nyní sledujeme rostoucí popularitu bezdrátových LAN sítí - to také představuje nezbytnost opačného toku signálu, např. anténa přenášející CCTV obrazy, umístěná na střeše, je obvykle připojena zespoda. Také koncepce televizní distribuce pomocí optického vlákna, Internet a další telekomunikační signály vyžadují přístup ze suterénu. Takže oba směry toku signálu musí v domě pracovat.
Zamýšlený rozvoj. Při výběru schématu pro kabeláž bychom měli brát ohled na to, že některá zařízení se v současnosti stávají standardním vybavením domovů, jiné se pravděpodobně tímto standardem stanou v blízké budoucnosti:
 • centrální domácí počítač - server domácí zábavy s kolekcí filmů, nahrávek, obrázků atd, stejně jako řídící centrum CCTV monitorování a kontrolních systémů
 • domácí automatické systémy - ovládání žaluzií, vytápění, osvětlení
 • systémy pro dálkové odečty měřících přístrojů (voda, plyn, elektřina)
Poplašný systém - proč ne standard. Následkem bezpečnostních důvodů, SignalNET neposkytuje žádné specifické aplikace pro poplašné systémy. Podporuje však typické monitorovací systémy např. s CCTV kamerou s detekcí pohybu, ze které je obraz zaznamenáván po aktivování poplašnou událostí, stejně tak jako kamera umožňuje nepřetržité vzdálené monitorování.
Kabeláž pro SignalNET systém
Podmínky pro vytvoření instalací signálových sítí musí být stanoveny již ve fázi projektování a výstavby.
Obecně vzato, instalace signálových sítí zahrnují:
 • TV/SAT - z vrchu (podkroví)
 • telefon, počítačová síť, dveřní systém - zespoda (suterén)
Podstatné součásti, které musí být naplánovány:
 • místnost/prostor (obvykle v suterénu) pro kabelovou skříň domNET R96015
 • vertikální kabelové potrubí spojující spodní a vrchní části systému
 • místnost/prostor (obvykle v podkroví) pro aktivní komponenty anténního systému
Tento text je přímo spojený s dalším článkem, který je dostupný zde.
Oba články uvádí do nové koncepce kabeláže signálu, detailů, které by měly být projednány s projektanty a budoucími majiteli domu.