MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

TV, TV-SAT

SMATV systémy

SMATV systémy
Komunitní televizní instalace určené pro příjem satelitní televize, často zvané SMATV systémy (Satellite Master Antenna TV) se zdají být nejefektivnější a ekonomicky výhodnou metodou příjmu satelitních vysílání, zvláště v hustě obydlených městských oblastech. Umožňují se vyvarovat velkému množství individuálních parabol na fasádách nebo střeše budovy, a pokud správce budovy jejich použití vůbec nepovolí, je tato instalace jediným možným řešením, často ve fázi stavby budovy.
Typy instalací:
 • s použitím multipřepínačů,
 • s použitím první IF konverze,
 • s použitím MPEG na PAL dekodérů,
 • s použitím MPEG zapouzdření s QAM modulací.
V tomto článku jsou popsány instalace s multipřepínači a s konverzí první satelitní IF.
Instalace založené na multipřepínačích
Multipřepínač je elektronické zařízení, které umožňuje připojení jakéhokoli výstupu k jeho vstupu. Jedná se o druh přepínače, který pracuje v 950-2150 MHz frekvenčním pásmu (nebo dokonce až v 2400 MHz). Připojení pozemních televizních signálů (46 až 862MHz) je také možné. Všechny signály jsou odděleny na výstupech odběratelských vývodek.

Tato vývodka má tři výstupy - první se satelitním televizním signálem, pro připojení satelitního televizního přijímače, druhý pro televizor a třetí pro FM stereo. Vývodka musí být propustná vůči stejnosměrnému napětí a řídícím signálům (DiSEqC a 22 kHz tón) ze satelitního televizního přijímače. Tento satelitní přijímač rozpozná multipřepínač jako LNB konvertor a přepínání mezi jeho vstupy se provádí pomocí změny napětí poslaného přijímačem (14V nebo 18V), přítomnosti nebo nepřítomnosti 22 kHz signálu nebo v případě multipřepínače s 9 vstupy - pomocí DiSEqC signálu.

Multipřepínač zajišťuje, že odběratelé mohou mít přístup k satelitnímu signálu z kterékoli polarizaci, pásma a satelitu. Různorodost instalací vyžaduje různé druhy multipřepínačů. Základními rozdíly mezi těmito typy multipřepínačů jsou:
1) Počet vstupů pro konvertory. To rozhoduje o schopnosti příjmu z různých satelitů nebo polarizací;
Existují multipřepínače se:
 • 4 vstupy (možnost příjmu všech programů z jednoho satelitu),
 • 8 vstupy (možnost příjmu všech programů ze dvou satelitů)
 • 12 vstupy (možnost příjmu všech programů ze tří satelitů)
 • 16 vstupy (možnost příjmu všech programů ze čtyř satelitů)
Instalace s multipřepínači se 2 nebo 4 vstupy (4 výstupy)
Instalace s multipřepínači se 4 nebo 8 vstupy (4 výstupy)
2) Počet výstupů. Multipřepínače mají obvykle 4, 8 nebo někdy také 12 výstupů. Pro větší počet odběratelů se používá kaskádní spojení multipřepínačů.
Instalace se 4-vstupovým a 8-vstupovým multipřepínačem
3) Připravenost nebo nepřipravenost pro kombinování pozemních televizních kanálů - dříve jmenovaný druh umožňuje vyvarování se oddělené kabeláži pro pozemní televizi.
4) Multipřepínače navržené pro kaskádní spojení (umožňující připojení zvýšeného počtu uživatelů); díky pass-through výstupům vhodným pro pozemní a satelitní televizní vysílání.
Kaskádní spojení multipřepínačů se 4 nebo 8 vstupy (8 výstupů)
5) Napájení konvertorů z externího zdroje. Toto řešení zvyšuje spolehlivost ve velkých instalacích a umožňuje použít konvertory s vysokým příkonem.
6) Různé metody napájení konvertorů. Obvykle se používají následující způsoby napájení:
 • Stejné napájecí napětí na všech vstupech, nebo dodatečně stabilizované napětí. V tomto případě by mělo být aplikován dual, quatro nebo v některých případech fullband typ konvertoru;
 • Na vstupech odpovídajících vertikální polarizaci - úroveň napětí 14V, a na vstupech odpovídajících horizontální polarizaci napětí 18V. V tomto případě, kromě dual a quatro konvertorů, je také možná aplikace twin a fullband konvertorů. V případě signálů z horní objímky lze aplikovat externí 22 kHz signální generátor;
 • Jak bylo výše uvedeno, avšak dodatečně, na vstupech spojených s horní objímkou existuje možnost použití 22kHz signálu, takže máme svobodný výběr typů konvertoru.
Je nutné si zapamatovat, že logické připojení jednotlivých vstupů ke specifické polarizaci není fyzicky dáno, pouze nás informuje, ke kterému výstupu bude satelitní přijímač připojen. Tudíž mohou být vstupy multipřepínačů připojeny ke kterýmkoli signálům.
Pravidla navrhování multiswitch instalací jsou stejná jako v případě TV anténních instalací, měli bychom si však pamatovat, že kvůli vyšším frekvencím musí být aplikovány odpovídající koaxiální kabely, a pokud počet odběratelů přesáhne 20, nebo vzdálenosti mezi multipřepínači přesáhnou 10m, poté je třeba použít zesilovače.
Pro více jak 20 odběratelů se doporučuje rozdělit instalaci na dvě nezávislé části nebo rozdělit signály z konvertorů. Rozbočovače používané pro dělení musí být schopné pracovat při 2150 MHz a propustné vůči stejnosměrnému proudu (napájení konvertoru).
Velká instalace se 4- nebo 8-vstupovými multipřepínači (4 výstupy), pro 40 odběratelů
Instalace založené na konverzi první satelitní IF.
Konvertory první IF frekvence, také zvané IF/IF konvertory, přeměňují signály z individuálních zprostředkovačů a vyrovnávají jejich úrovně. Frekvenční přeměna je realizována v rozsahu první IF (frekvence signálu z výstupu konvertoru). To umožňuje distribuci signálů z různých zprostředkovačů, satelitů, polarizací a pásem prostřednictvím jednoho koaxiálního kabelu (obr.2), bez přepínání zařízení (multipřepínače).
Distribuční instalace je podobná obvyklé televizní instalaci. Může být vystavěna jako průchozí nebo odbočovací typ instalace. Díky konverzi frekvence předejdeme situaci, kdy se programy překrývají, kdy mají frekvence dvou nebo více programů podobnou nebo stejnou hodnotu, což je možné v případě, že jsou vysílány z různých polarizací nebo satelitů. Vyrovnávání úrovní umožňuje se vyvarovat potížím spojeným s využíváním sousedních kanálů, jako v případě Astra vysílání.
Všechny signály z IF pásma jsou zesilovány v koncovém zesilovači a slučovány se signály pocházejícími z pozemní televize. Distribuce signálu v tomto druhu instalace vyžaduje zařízení, která jsou schopná pracovat v 5 - 2150 MHz (nebo dokonce 2400 MHz) frekvenčním pásmu. Vybavení se skládá z odbočovačů, rozbočovačů, kabelů, vývodek a zesilovačů.
obr.1: Příklady konverze a vyrovnávání úrovně v IF frekvenčním pásmu
obr.2: Příklad IF konverze
Vstupní frekvence se musí rovnat první IF zprostředkovače, aby byla přijata. Doporučuje se, aby byly výstupní frekvence nastaveny v souladu se standardním plánem (obr.3), který obsahuje rozsah 950-2110 MHz s 40 MHz mezikanálovou roztečí (s předpokladem šířky pásma zprostředkovače rovnající se 40MHz).
Tento plán je platný pro zprostředkovače s 27 a 36 MHz pásmy a umožňuje distribuci signálů z až 30 z nich. V případě 27 MHz šířky pásma zprostředkovače, rozteč mezi kanály může být zvýšena až na 30MHz a stále bude umožňovat distribuci signálů ze 40 zprostředkovačů; tyto plány umožňují odběrateli přijímat přiměřeně 240 až 320 digitálních programů.
Obr.3: Požadované mezikanálové rozteče v závislosti na šířce pásma
Vstupní frekvence jsou volně vybírány z prvního IF pásma (950-2150MHz). Doporučovaná rozteč mezi kanály zprostředkovače se rovná:

Pásmo

Rozteč

BW1

BW2

 

36MHz

36MHz

40MHz

36MHz

27MHz

36MHz

27MHz

36MHz

36MHz

27MHz

27MHz

30MHz

Rozteč mezi kanály zprostředkovačů
Situace, kdy pásmo rezervované pro zprostředkovač je užší než šířka pásma tohoto zprostředkovače, je nepřijatelná.
Je vhodné, aby byly nastaveny nižší frekvence výstupního signálu v modulech instalovaných dále od zesilovače a vyšší frekvence výstupního signálu v modulech instalovaných poblíž zesilovače. Tak můžeme dosáhnout lepšího vyrovnání úrovní signálu pro různé frekvence výstupního signálu. Také se doporučuje nastavit vstupní frekvence podobné hodnoty pro jeden modul. V případě zprostředkovačů, které vysílají analogové programy, by mělo být nastaveno 27 MHz pásmo, s vypnutým AFC.
Obr.4: Nastavení sklonu polarizační roviny konvertoru (zešikmený)
Správné nastavení sklonu polarizační roviny umožňuje docílit minimálních rušení mezi různými polarizacemi (obr.4). Důležité je získat vysoce kvalitní digitální signály, jelikož sklon je spojený s polarizačním úhlem.
Útlum rušení by měl být přinejmenším 20dB, tj. poměr žádaného a rušivého signálu (např. přijímáním signálu horizontální polarizace doopravdy myslíme žádaný signál; signál z vertikální polarizace je pak interferující, nežádoucí signál).
Před uvedením soupravy do chodu by mělo být ZAPNUTO napájení konvertoru pro všechny moduly, ke kterým jsou konvertory přímo připojeny (obr.5). Zbývající moduly by měly být nastaveny v pozici VYPNUTO.
Také by měla být zkontrolována (v technických datech) maximální spotřeba energie modulů, LNB a dalších zařízení, pokud jsou použity, jako zesilovače. Úplná souprava (s osmi UC-102 moduly) může napájet zařízení s maximálním proudem 750 mA, což je dost pro pohánění tří až čtyř LNB konvertorů, v závislosti na jejich příkonu.
Obr.5: Zdroj energie konvertorů
Velmi důležité je, aby bylo zajištěno snížení maximální úrovně signálu v závislosti na počtu zesílených zprostředkovaných signálů (zesilovač PA).

zprostředkovače

korekční faktor

1..8

-7dB

9..16

-9dB

17..24

-11dB

25..32

-12dB

Snižování maximální výstupní úrovně v závislosti na počtu kanálů
Nejjednodušší možností je distribuce signálů jedné polarizace z jednoho satelitu.
Doporučujeme, aby jste se podívali na Digitální program od DIPOLu
Dále doporučujeme, abyste si prohlédli instalační schémata..