MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

Stavba video monitorovacího systému založeného na IP sítích
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
Video monitorovací systémy jsou považovány za jednu z nejspolehlivějších metod ochrany různých míst. Po mnoho let se systémy neustále vyvíjí, jak ve vztahu k použitému zařízení, tak ve vztahu ke své funkci.
Až doposud jsou nejpopulárnější aplikací založenou na DVR. Navzdory jejich popularitě, mají jistě nedostatky (kromě limitů v kvalitě), v prvé řadě nezbytnost zajištění samostatného kabelu pro každou kameru, za druhé
Monitorovací systém založený na DVR
Přenosová technika založená na rozdělení signálů do paket umožňuje dosáhnout nové funkce video monitorovacích systémů. Systém založený na analogových kamerách a DVR vybaveného síťovým rozhraním může být připojen k jakémukoli druhu počítačové sítě (LAN nebo WAN
Monitorovací systém založený na DVR se síťovým rozhraním.
K řešení problému způsobených analogovým video přenosem z CCTV kamer, by mohlo být použito zařízení určené pro práci v IP sítích. Ty obsahují IP kamery a video servery, které přeměňují analogové video do digitálního signálu. IP technologie umožňuje distribuci systému jakýmkoli způsobem, zajištěním přiměřeného síťového připojení. Fyzicky může být připojení vytvořeno skrze telefonní linku, pár krouceného kabelu, bezdrátové spojení, optická vlákna nebo dokonce TV kabel (kabel TV širokopásmové služby).
IP CCTV systém založený na klientském softwaru
Problém může být vyřešen použitím zařízení s funkcí Dual Stream. Ten umožňuje přenos dvou toků nezávisle na určených parametrech. Širší tok (např. MJPEG) je použit pro datový přenos do nahrávacího serveru, zatímco limitovaný druhý tok (např. MPEG-4) zajišťuje video data pro vzdálené klienty.
IP CCTV systém využívající Dual Stream zařízení.
Tato stavba však rovněž omezuje množství současně probíhajících připojení mezi uživateli (klienty) a kamerami. Nejlepším řešením se zdá být stavba klientského serveru. Tato stavba umožňuje vytvořit velmi výkonné instalace, kde jsou kamery a video servery připojeny k jednomu nebo více serverům. Servery jsou zodpovědné za řízení systému a připojení klientů.
Hlavní výhodou tohoto řešení je izolace kamer a spojení mezi kamerami a servery z odesílaného přenosu. Není zde riziko přetížení hlavní části systému v případě nadměrného množství klientů. Navíc, rozšíření systému připojením dalších kamer a serverů neovlivňuje klientské stanice, které jsou schopné připojit mnoho serverů ve stejné době.
IP CCTV systém založený na serveru
Jediným problémem této architektury může být selhání řídícího serveru, který by mohl přerušit spojení mezi kamerami a klienty. Tomu lze zabránit použitím vysoce spolehlivých serverů.

Každý z konceptů presentovaných výše je vhodný pro různé použití. Systémy založené na DVR jsou obvykle užity v samostatných budovách, atd., pro několik nebo více takových budov je lepší (nebo často pouze proveditelné) provedení síťových řešení.

V případě distribuovaných systémů (izolovaná místa) jsou velmi důležité přenosové parametry IP zařízení a sítě. V závislosti na množství a rozmístění klientů je užit vhodný řídící software.