MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

Technické požadavky tykající se komponent kabelové televize (anténní systémy)
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
Příloha č. 21 k instrukci Ministerstva komunikací 4. září 1997 (fragmenty).
10. Ochrana proti bleskovému přepětí a eliminace potencionálních rozdílů.
Cílem těchto požadavků je chránit anténní systémy (zahrnující satelitní instalace) proti nepředvídanému přetížení (statická elektřina, bleskové výboje). Tyto požadavky nemohou být aplikovány na budovy a jiné konstrukce (ty se zajímají pouze o anténní systémy).
There are excluded the following cases:
 • Anténní systémy, které jsou umístěny na vnější straně budovy, nejméně 2m pod vrcholem střechy a méně něž 1.5m ze strany budovy,
 • Anténní systémy uvnitř budov.
Antény nemohou být montovány na budovách se střechami, které jsou vyrobeny z hořlavých materiálů (např.došek, rákosové materiály atd.).
Anténní kabely a zemnící vedení by neměly být vedeny skrz oblasti využívané ke skladování hořlavých materiálů, jako: seno, sláma, atd. a skrz zóny, kde se objevují a shromažďují plyny.
AM rádiové antény by měli být chráněny připojením k neutrálnímu konduktoru.
10.1. Anténní systém ochrany
10.1.1. Budovy vybavené systémem ochrany proti blesku
Pokud jsou budovy vybaveny systémem ochrany proti blesku, který je povolen Polskými Normami (PN), kovové anténní stožáry by měli být připojeny k systému s nejkratším možným konduktorem (viz. paragraf 10.2 níže). Mříže všech koaxiálních kabelů vycházejících z antény by měli být připojeny ke stožáru prostřednictvím vyrovnávacího měděného konduktoru, minimální plochy příčného řezu ne méně než 4mm2 (Cu).
Příklad vyrovnávacích potenciálů v anténním systému
10.1.2. Budovy nevybavené systémem ochrany proti blesku
Pokud budovy nejsou vybaveny systémem ochrany proti blesku, kovové stožáry a mříže koaxiálních kabelů by měli být uzemněny podle par. 10.2.
To se používá v samostatných a společných anténních instalací v zónách, kde je malá pravděpodobnost bleskového výboje a místní předpisy neukládají použití systému ochrany proti blesku (ale pouze ji doporučuje).
10.2. Uzemnění anténního systému
10.2.1. Uzemňovací metody
Anténní stožár a mřížky koaxiálních kabelů by měly být uzemněny nejkratším možným konduktorem. Kterýkoli uzavřený obvod by měl být zrušen. Zemnící konduktory musí být vedeny přímo (vertikálně) k zemnícím terminálům, nejkratší cestou.
10.2.2. Zemnící terminály
Zemnící terminály by měly být vytvořeny jednou z následujících metod:
 • připojení k systému ochrany proti blesku budovy
 • připojení k zemnícímu systému budovy
 • připojení k nejméně dvou horizontálním elektrodám, každé minimálně 5m dlouhé nebo vertikální/šikmé elektrodě minimálně 2.5m dlouhé-umístěné alespoň 0.5m níže pod úrovní okolí, ne blíž než 1m od stěny.
Minimální příčná plocha každé elektrody je 50mm2 (Cu) nebo 80 mm2 (Fe). Je možné použít "přírodní" prvky jako např. ocel, zpevněnou betonovou konstrukci nebo jinou podzemní kovovou strukturu umístěnou v základech budovy v rozměrech ne menších než specifikovaných výše.
10.2.3. Uzemňující konduktory
Uzemňující konduktor je jediným pevným konduktorem s příčnou plochou, ne menší než 16mm2 (Cu - holý nebo izolovaný), 25mm2 (Al - izolovaný), nebo 50mm2 (Fe - holý). Mohou být použity přírodní prvky, např. kovové instalace jako spojené vodovodní trubky, spojené centrální topné trubky, ale pouze když:
 • to je umožněno místními předpisy
 • je zde záruka spolehlivého elektrického spojení mezi různými prvky
 • příčné plochy těchto prvků (kovové části) jsou nejméně tak dobré jak jsou popisované výše minimální rozměry standardního uzemňujícího konduktoru
  • Může být rovněž použita
  • kovová soustava stavby
  • připojená ocelová konstrukce
  • kovové fasádní prvky, kovové nosníky atd.
It is banned to use as the grounding conductor :
 • protective and/or neutral conductor of power network
 • screens of coaxial cables .
10.3. Ochrana proti přetížení
Jako výsledek elektromagnetické indukce, se může projevit přetížení v instančních uzlech, odběratelských výstupech, vstupech odběratelských přijímačů. Abychom se vyhnuli takovým náporům můžeme aplikovat vyrovnávací přípojku a bleskojistku.