MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

INFORMACE

Reportáže

Telekomunikace v Izraeli
Telekomunikace jsou v této malé zemi se 7.7 milióny obyvatel jedním z nejdůležitějších průmyslových odvětví. Jejich technologickou úroveň lze měřit procentním podílem domovů, které používají širokopásmový přístup k Internetu - přibližně 70%, zajišťujíce čtvrtou pozici na světě - po Jižní Koree, Hong Kongu a Islandu.
Mobilní telefonie je rovněž na vysokých pozicích - již v roce 2006 zde bylo více mobilních telefonů než jaký byl počet obyvatel (o 7%).
97% obyvatel může potenciálně používat kabelovou televizi (52% domácností ji odebírá).
Izrael patří do malé skupiny zemí majících vlastní satelity. První satelit byl úspěšně vypuštěn na oběžnou dráhu v roce 1996 a společně s druhým satelitem - AMOS-2, se především používají pro přímé televizní přenosy. Přibližně 22% domácností odebírá digitální satelitní platformu "Yes" od AMOS.
Další satelity, Gurwin-II TechSAT a EROS, jsou používány pro komunikaci, kartografii a jiné výzkumné účely.
Velký potenciál high-tech průmyslu v Izraeli přitáhl mezinárodní společenosti - první zámořské R&D divize takových gigantů jako IBM, Motorola, Cisco nebo Deutsche Telekom byly otevřeny právě v této zemi.
Mezi společnostmi uvedenými na NASDAQ burze cenných papírů jsou izraelské firmy druhou nejpočetnější skupinou (po Američanech). Zahrnují tak dobře známé firmy jako Alvarion, Gilat Satellite Networks, Radware, RAD Data, Tadiran, Teledata, Telrad, VocalTec, Verint.

Lidé
Židé tvoří přibližně 76% obyvatelstva. Zbývající část: Arabové (přibl. 20%), Druidové (přibl. 4%) a pár dalších menšin. (Foto P. Kulawinski)
Krajiny
Řeka Jordán tekoucí přes Velkou příkopovou propadlinu do Mrtvého moře.
Legendární strom Zacchaeus stoupající k vidění Ježíše (Jericho - Palestinská samospráva)
Masada - místo starověkých paláců a pevností v jížní části Izraele
Náboženské vyznání
Stane se někdy, že náboženství budou pouze odlišnými formami vyjádření stejné pravdy? Graffity na stěně oddělující Izrael od West Bank.
Nejposvátnější místa pro Islám - Skalní dóm, Židovství - Zeď nářků, Křesťanství - Kostel Božího hrobu se nacházejí v Jeruzalémě.
Telekomunikace
Střechy Jeruzaléma - plné satelitních parabol. Hodně lidí přijímá programy z tří satelitů.
Izraelské společnosti jsou světovými vůdci v bezdrátové technologii.
Již v roce 2006 zde bylo více mobilních telefonů než celkový počet obyvatel.
Začátek pozemního digitálního televizního vysílání (MPEG-4) je plánován na polovinu roku 2008.
52% domácností odebírá kabelovou televizi. Ve starobylé části Jeruzaléma jsou instalace spíše netypické - péče o památky?
Lidé, náboženská vyznání, krajiny ... pro mnoho návštěvníků je Střední východ a Izrael také spojen s aromatickým kořením, halvami, fíky, datlemi...