MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

TV, TV-SAT

Trochu teorie

Televizní kanály (PAL BG/DK)
Channel rasters In Poland there is used PAL DK standard, with continuous numbering (e.g. after S8 we have S9). We have also presented PAL BG channels used mostly in Western European countries. In this case - in some countries - there is a leap in numbering between S8 and S11.
Pro některé instalátory se jedná o důležitou informaci, jelikož by touto mimořádností mohli být překvapeni, např. při programování výstupních kanálů modulátorů. Dáme Vám tip - je mnohem pohodlnější měřit a porovnávat kmitočty než čísla kanálů. Níže jsme uvedli tabulky, které obsahují informace o pásmech, kmitočtových rozsazích a kanálech používaných v evropských zemích.

Band name

Frequency range [MHz]

Channels

Channel width

Frequency range [MHz]

Channels

Channel width

 

D/K

B/G

FM

87.5-108.0

UKF–FM

20.5

87.5-108.0

FM

20.5

Special channels (low band)

110-174

S01-S08
(S01-S08)

8

111-174

S02-S10

7

VHF III

174-230

K06-K12

8

174-230

CH05-CH12

7

Special channels (high band)

230-302

S09-S17
(S10-S18)

8

230-300

S11-S20

7

Special channels (hyperband)

302-470

S18-S38
(S19-S40)

8

302-446

S21-S38

8

UHF IV

470-606

K21-K37

8

470-606

CH21-CH37

8

UHF V

606-862

K38-K69

8

606-862

CH38-CH69

8


Note: In the following table, the BIII band has channel raster identical with B/G standard (channel width 7 MHz), adopted for DAB radio and DVB-T.
D/K (CCIR)
BandChannel Frequency range [MHz]Center frequency [MHz]Video carrier freq. [MHz]Sound carrier freq. [MHz]
Return channel (data)-4-30---
-5-65---
Return channel (TV)R114.75-21.75---
R221.75-28.75---
BIC148.50 - 56.5052.5049.7556.25
C258.00 - 66.0062.0059.2565.75
C376.00 - 84.0080.0077.2583.75
BII / FM-87.5-108---
Cable band IS1110.00 - 118.00114.00111.25117.25
S2118.00 - 126.00122.00119.25125.75
S3126.00 - 134.00130.00127.25133.75
S4134.00 - 142.00138.00135.25141.75
S5142.00 - 150.00146.00143.25149.75
S6150.00 - 158.00154.00151.25157.75
S7158.00 - 166.00162.00159.25165.75
S8166.00 - 174.00170.00167.25173.75
BIII
TV/DAB
E5174.00 - 181.00177.50172.25180.75
E6181.00 - 188.00184.50182.25187.75
E7188.00 - 195.00191.50189.25194.75
E8195.00 - 202.00198.50196.25201.75
E9202.00 - 209.00205.50203.25208.75
E10209.00 - 216.00212.50210.25215.75
E11216.00 - 223.00219.50217.25222.75
E12223.00 - 230.00226.50224.25229.75
Cable band IIS9230.00 - 238.00234.00231.25237.75
S10238.00 - 246.00242.00239.25245.75
S11246.00 - 254.00250.00247.25253.75
S12254.00 - 262.00258.00255.25261.75
S13262.00 - 270.00266.00263.25269.75
S14270.00 - 278.00274.00271.25277.75
S15278.00 - 286.00282.00279.25285.75
S16286.00-294.00290.00287.25293.75
S17294.00 - 302.00298.00295.25301.75
S18302.00 - 310.00306.00303.25309.75
S19310.00 - 318.00314.00311.25317.75
S20318.00 - 326.00322.00319.25325.75
S21326.00 - 334.00326.00327.25333.75
S22334.00 - 342.00338.00335.25341.75
S23342.00 - 350.00346.00343.25349.75
S24350.00 - 358.00354.00351.25357.75
S25358.00 - 366.00362.00359.25365.75
S26366.00 - 374.00370.00367.25373.75
S27374.00 - 382.00378.00375.25381.75
S28382.00 - 390.00386.00383.25389.75
S29390.00 - 398.00394.00391.25397.75
S30398.00 - 406.00402.00399.25405.75
S31406.00 - 414.00410.00407.25413.75
S32414.00 - 422.00418.00415.25421.75
S33422.00 - 430.00426.00423.25429.75
S34430.00 - 438.00434.00431.25437.75
S35438.00 - 446.00442.00439.25445.75
S36446.00 - 454.00450.00447.25453.75
S37454.00 - 462.00458.00455.25461.75
S38462.00 - 470.00466.00463.25469.75
 DVB-TAnalog TV
BIVC21470.00 - 478.00474.00471.25477.75
C22478.00 - 486.00482.00479.25485.75
C23486.00 - 494.00490.00487.25493.75
C24494.00 - 502.00498.00495.25501.75
C25502.00 - 510.00506.00503.25509.75
C26510.00 - 518.00514.00511.25517.75
C27518.00 - 526.00522.00519.25525.75
C28526.00 - 534.00530.00527.25533.75
C29534.00 - 542.00538.00535.25541.75
C30542.00 - 550.00546.00543.25549.75
C31550.00 - 558.00554.00551.25557.75
C32558.00 - 566.00562.00559.25565.75
C33566.00 - 574.00570.00567.25573.75
C34574.00 - 582.00578.00575.25581.75
C35582.00 - 590.00586.00583.25589.75
C36590.00 - 598.00594.00591.25597.75
C37598.00 - 606.00602.00599.25605.75
C38606.00 - 614.00610.00607.25613.75
C39614.00 - 622.00618.00615.25621.75
BVC40622.00 - 630.00626.00623.25629.75
C41630.00 - 638.00634.00631.25637.75
C42638.00 - 646.00642.00639.25645.75
C43646.00 - 654.00650.00647.25653.75
C44654.00 - 662.00658.00655.25661.75
C45662.00 - 670.00666.00663.25669.75
C46670.00 - 678.00674.00671.25677.75
C47678.00 - 686.00682.00679.25685.75
C48686.00 - 694.00690.00687.25693.75
C49694.00 - 702.00698.00695.25701.75
C50702.00 - 710.00706.00703.25709.75
C51710.00 - 718.00714.00711.25717.75
C52718.00 - 726.00722.00719.25725.75
C53726.00 - 734.00730.00727.25733.75
C54734.00 - 742.00738.00735.25741.75
C55742.00 - 750.00746.00743.25749.75
C56750.00 - 758.00754.00751.25757.75
C57758.00 - 766.00762.00759.25765.75
C58766.00 - 774.00770.00767.25773.75
C59774.00 - 782.00778.00775.25781.75
C60782.00 - 790.00786.00783.25789.75
C61790.00 - 798.00794.00791.25797.75
C62798.00 - 806.00802.00799.25805.75
C63806.00 - 814.00810.00807.25813.75
C64814.00 - 822.00818.00815.25821.75
C65822.00 - 830.00826.00823.25829.75
C66830.00 - 838.00834.00831.25837.75
C67838.00 - 846.00842.00839.25845.75
C68846.00 - 854.00850.00847.25853.73
C69854.00 - 862.00858.00855.25861.75