MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

CCTV

Monitorování měst

Video monitorovací řešení měst
Kamery před budovou Parlamentu Velké Británie
VLIV VIDEO MONITOROVACÍCH SYSTÉMŮ NA BEZPEČNOST LIDÍ A OSOBNÍ A VEŘEJNÝ MAJETEK
Každým rokem se v Polsku zaprotokoluje přibližně 350,000 vloupání a 40,000 krádeží, z nichž se zhruba 20,000 odehrává na veřejných místech. Všeobecné tendence zachycují neustálý růst úrovně zločinnosti.
Pro co by měl být používán monitorovací systém?
V oblastech monitorovaných kamerami byl zaznamenán výrazný pokles (v některých případech dokonce úplná eliminace) počtu loupeží, excesů, krádeží a činů vandalismu. Také nutí řidiče, aby dodržovali dopravní předpisy. Například - počet trestných činů spáchaných v jedné z monitorovaných oblastí v Radom klesnul o 50 procent. V případě dalších měst se tato hodnota pohybuje mezi 25-75%.
Nezbytnou podmínkou pro dosažení takových účinků je spojení monitorovacího systému se zásahy policie nebo městské policie. Správná organizace umožňuje strážníkům dorazit na místo uvedené CCTV operátorem do 2 minut.
Monitorovací systém umožňuje "obnovu" městských center nebo železničních stanic pro obchodní, turistické nebo kulturní účely. Měli bychom si pamatovat, že zavedení monitorování nemá značný vliv na pokles zločinnosti po celém velkoměstě, útoky se pouze přemístí do oblastí, které nejsou obklopeny monitorovacím systémem.
Výhody video monitorovacího systému
Městský monitorovací systém nejenže značně napomáhá zlepšení stupni bezpečnosti, a to jako zastrašující prostředek pro vandaly a zločince a prostředek zajišťující důkazy, ale také podporuje organizování hromadných událostí, řízení dopravního systému atd.
Jak zavést monitorovací systém - příklad z města Kielce..
Je důležité, že realizace této úlohy by měla být provedena v rámci spolupráce s policií a městskou policií. Co se týče města Kielce, na základě průzkumů nebezpečných míst, které byly prováděny v posledních dvou letech, byla vyrobena mapa, která se stala základem pro plán rozmístění kamer. Bylo dohodnuto, že monitorovací centrum by mělo být umístěno v blízkém okolí policejní stanice. Byly poskytnuty odpovídající prostředky bezdrátové komunikace s hlídkami a telefonním spojením s policejními stanicemi, které byly umístěny poblíž lokalit s upevněnými kamerami. Byla vymezena příslušná místnost a přidělen kvalifikovaný personál, který v ní bude pracovat.
Monitorovací středisko může být také umístěno na ústředí městské policie. Měli bychom si však pamatovat, že přímá komunikace a spolupráce s policií bývá vždy klíčovou zasahující silou
Organizační přípravy monitorovacího centra jsou z jednou z velmi důležitých záležitostí. V Radomu, s ohledem na časové omezení může člověk pracovat na monitoru, aktivní personál tvoří obvykle dva lidé. Ve spojení s nutností nepřetržitého monitorování, celkový personál tohoto centra čítá 10 lidí. Pravidlo, že by operátoři měli pracovat ve dvojicích je v monitorování obecně vyžadováno, avšak jeho významnost je často opomíjena. Jednoduše totiž tento požadavek zvyšuje náklady na údržbu.
Jak jej zorganizovat, jak jej financovat?
Zpravidla je iniciativa přebírána místní samosprávou, avšak v některých případech podniká první kroky policie a městská policie.
Finance jsou ve většině případů poskytovány ze zdrojů samosprávy, obvykle místní samosprávy, avšak policie také může mít určitý podíl na financování. Je to však spojeno s dřívějším příjmem příslušných zdrojů od místodržitele provincie. Tento závazek může být také financován pomocí soukromých sponzorů (systém města Radom byl financován tímto způsobem). Za tímto účelem by měl být založen fond, aby tak zdroje od těchto subjektů majících zájem na sponzorování mohly přicházet na jeho účet. Jednotkami, které by měly mít na tomto podnikáním zájem, mohou být banky, majitelé obchodů jako prodejen a restaurací, pojišťovací společnosti nebo dokonce obyvatelé. Veškeré investice musí být jasně doloženy.
Policie z Kielce odhaduje, že pokud úroveň zločinnosti v monitorovaných oblastech klesne pouze o 20 - 30 procent, náklady se vrátí během jednoho roku.
Musí být jmenována instituce a osoba řídící celý projekt, mající oprávnění pro jednání například se správcem silnic, telekomunikačními operátory, soukromými vlastníky budov atd. Například, institucí, která řídí realizaci investic v Gdansku, byla Správa ulic a zeleně. Dále, nejlepším řešením předávajícím celou instalaci místní/městské samosprávě (za předpokladu že nejsou hlavním investorem nebo vlastníkem od úplného začátku). Samospráva by měla připravit zdroje pro následnou modernizaci, údržbu a servis. Celková prověrka a údržba by měla být prováděna dvakrát ročně, před zimo a na jaře. Při uzavření smlouvy se střediskem služeb se vyplatí věnovat pozornost času na provedení oprav a s nimi spojeným přerušním prací.
Měl by být zdůrazněn ohromný ohlas veřejnosti vůči těmto investicím. Průzkum veřejného mínění místní rozhlasové stanice města Radom ukázal, že instalace monitorovacího systému byla považována za nejvýznamnější událost ve městě.
Některé časté chyby při realizaci a designové tipy.
Běžnými chybami jsou: špatně uspořádané kamery, nevhodná citlivost kamer, nedostatečné osvětlení sledované oblasti, kryty kamer nevhodné pro venkovní provoz, nahrávácí systém s příliš dlouhými pauzami mezi zaznamenávanými snímky.
Ve fázi projektování bychom měli označit, které kamery mají být používány pro identifikaci osob a které pouze pro celkové sledování. Vyplatí se znát, že identifikace osoby vyžaduje, aby obraz této osoby na obrazovce monitoru zabíral alespoň 120% výšky obrazovky (pro účely rozpoznávání bude stačit 50%).

Odborníci uznávají výhody kamer s tmavými kopulemi, vybavených PTZ funkcemi (mají estetické kryty podobající se lampám, zajišťující neviditelnost směru momentálního provozu, mohou být umístěny ve výškách - to jsou důvody, proč jsou méně náchylné na devastaci). Mohou sledovat vybrané oblasti stejně tak jako celkový pohled - nikdo nemůže přesně určit aktuální provoz.
Při vyvíjení projektu pro instalaci stojí za to uvážit nouzový zdroj energie. Je nutné zajistit, aby systém pracoval za všech okolností. Nejlepším řešením je centrální napájecí síť s UPS funkcí.
Také je moudré vzít v úvahu interkomunikační spojení mezi lokalitami s instalovaným,i kamerami a monitorovacím střediskem. Může to být velmi užitečné a umožní to nainstalovat poplachová stanoviště (osoba v nouzi nebo policista může dostat do styku s monitorovacím centrem pouze pomocí stisknutím tlačítka - budou také zobrazeni na monitoru).
VYSPĚLÉ MONITOROVACÍ SYSTÉMY
IP CCTV je v současné době jedinou technologií používanou pro výstavbu moderních monitorovacích systémů ve městech.
Mělo by být zdůrazněno, že použití jiných technologií (např. analogové kamery a digitální video rekordéry) nezaručují správnou funkčnosti těchto systémů.

Nejnovějším trendem je použití megapixelových kamer (velký podíl IQinvision), které umožňují monitorovat rozsáhlé oblasti bez ztráty detailů - stadióny, hromadné události, křižovatky, hlavní silnice atd.
IP platforma poskytuje perfektní příležitost pro vytvoření velkých, rozsáhlých instalací. Dobrým příkladem tohoto potenciálu je celosvětový monitorovací systém implementovaý společností Cisco Corporation, spojující 296 monitorovaných lokalit rozptýlených v 60 zemích. Systém používá 2661 kamer.
Použití podobného plánu pro městské monitorování, takový systém lze v budoucnu snadno (a levně) rozvinout. Architektura IP monitorovacích sítí je totožná s běžnými počítačovými sítěmi.
Zařízení používaná pro zpracování obrazových signálů mají jejich vlastní IP adresy. Stále existuje možnost využívající analogové části instalace např. kamery a sady monitorů pomocí A/D konvertorů, obvykle zvaných web servery - na jedné straně, a D/A konvertorů, zvaných dekodéry nebo transkodéry - na straně druhé. Záznam obrazu lze provádět jak lokálně, tak pomocí běžných digitálních video rekordérů, nebo vzdáleně, pomocí rekordéru toků dat.
Názorný příklad konceptu implementace IP CCTV systému, který využívá stávající analogové vybavení. Červené dráhy - analogové části instalace, modré dráhy - digitální sítě.
1 - analogová kamera
2 - souprava analogových kamer
3 - jednokanálový web server
4 - IP kamera
5 - čtyřkanálový web server
6 - rotační IP kamera
7 - D/A dekodér
8 - multikanálový D/A dekodér
9 - síťový digitální video rekordér (NDVR)
10 - digitální monitor
11 - analogový monitor
12 - sada analogových monitorů

V tradičním analogovém CCTV systému je velkým problémem velká vzdálenost přenosu. V Tarnobrzegu nebylo možné spustit nejvzdálenější kameru. Řešením bylo použití IP CCTV kamery společnosti ACTi.
Bezdrátové CCTV systémy.
V případě několika vzdálených lokalit, které mají být ve městě monitorovány, je často jediným prostředkem provedení tohoto systému použití bezdrátových instalací. Analogová technologie nenabízí takové schopnosti a flexibilitu rozmístění, a objevily se potíže s rušeními a PTZ ovládáním.
IP CCTV - monitorování města a škol v Osvětimi. Program Bezpečné město v Osvětimi je založený na moderním bezdrátovém IP CCTV systému. Ten zahrnuje monitorování městského centra, 3 škol a mateřské školy.
V první fázi bylo rozmístěno 19 IP kamer od společnosti ACTi a jeden video server, který umožnil použití čtyř analogových kamer, které byly součástí staršího CCTV systému. V každé škole byly namontovány čtyři K1311 kamery a lokální server pro zaznamenávání a prohlížení materiálů. Rozdělení instalace na malé nezávislé sekce umožňuje prodloužení doby záznamu (jeden server pro pouze čtyři kamery) a optimalizaci parametrů obrazu bez vysokých požadavků na výkonnost.
Signály z kamer instalovaných ve školách a na ulicích jsou bezdrátově přenášeny do monitorovacího centra, které je umístěno na ústředí městské policie. Linky pracují v 5GHz pásmu, pomocí access pointů. Síť zajišťuje hladký přenos obrazů z 19 kamer, umístěných dokonce až několik kilometrů jedna od druhé. Navzdory lokálnímu nahrávání zaznamenává data také městská policie v monitorovacím centru, aby tak byla zajištěna maximální úroveň bezpečnosti. Pomocí nahrávacích možností jako je časové programování a detekce pohybu je možné omezit síťový provoz a potřebnou kapacitu nahrávacího systému.

Městské centrum je monitorováno pomocí IP speed dome Denních/Nočních kamer K1214. Monitorovací systém spuštěný v Osvětimi je jedním z prvních projektů kombinujících monitorování škol a městského centra. Centrální řízení systému vykonávané policejními profesionály zaručuje rychlou odezvu na jakékoli hrozby. V budoucnu bude systém dále rozvíjen, dokonce až do počtu 100 kamer.
Instalace byla realizována pomocí Crowley Data Poland.
Městské monitorování v Osvětimi - systém byl popsán na internetových stránkách společnosti ACTi jako modelové řešení městských instalací
IP-založené monitorování města Zlotow.
Městský CCTV systém ve Zlotowě, Polsku, byl založen na fixních a rotačních IP kamerách od ACTi, a několika bezdrátových zařízeních. Avšak v případě kratších vzdáleností bylo použito také pevně zapojené vedení. Rozhodujícími faktory jsou obvykle hospodárnost možného řešení a spolehlivost přenosu.
Základní grafické schéma CCTV instalace ve Zlotowě
Signály z kamer jsou dodatečně opětovně přeneseny z monitorovacího centra na policejní stanici. Tato trasa je velmi důležitá, jelikož je tak dosaženo okamžité reakce policejního dohledu v případě jakéhokoli nebezpečí.
Hybridní CCTV systém ve Skawině poblíž Krakova. Stávající analogový systém (13 rotační kamer) by měl být rozšířen o další tři kamery. Kvůli velkým vzdálenostem mezi lokalitami a stanicí městské policie to nemohou být analogové kamery. Vhodné řešení bylo poskytnuto IP CCTV technologií. Jako přenosové médium byla použita kabelová televizní síť, která umožňuje simultánní distribuci televizních kanálů a přenos datových paket. Toto řešení umožňuje rychlou instalaci dalších kamer, aniž by bylo potřeba položení dodatečné kabeláže.
Jelikož systém používá 16-kanálový digitální video rekordér, jsou zapojeny transkodéry. Ty umožňují využití tří kanálů, které dříve nebyly používány, stejně tak jako stávající ovládací panel pro řízení nových kamer. Takový hybridní systém je prvním krokem směrem k IP technologii, přičemž umožňuje sníž náklady náklady (pouze nové kamery a transkodéry). Nainstalované K1214 kamery zajišťují vysokou kvalitu obrazů navzdory proměnlivému světlu a povětrnostním podmínkám. Intalace byla provedena společností Autocom..
MPEG-4 Video Transcoder: ACTi SED-3300
Koncepce hybridního CCTV monitorování města Skawina
Vybavení ACTi - jeden z světových leaderů na poli kamer pro městské monitorování.Video monitorování měst | Vybavení | Koncepce | FAQ | PříkladyMonitorování stadiónů a hromadných událostí - IP CCTV zařízení IQinvision.


Revoluce v rozlišení
Megapixelové kamery
IP CCTV vybavení od společnosti Pixord pro monitorování obchodů, kanceláří, prodejen.


Pixord - video monitorování kancelářís
Pixord zařízeníZařízení určená pro bezdrátový IP CCTV přenos.
Raptor - bezdrátová komunikace pro profesionální účelyVíce o IP CCTV můžete nalézt v článcích: