MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

TV, TV-SAT

O anténách TV-SAT

Výběr pozemních televizních antén
Tento krátký průvodce byl připraven pro ty, kdo by si sami chtěli vybudovat/vyměnit anténní instalaci a žijí v oblastech s dobrými podmínkami příjmu.
V případě slabých signálů, odrazů, interferencí - doporučujeme zavolat zkušeného anténního instalátora, který dobře zná místní podmínky.


Níže podrobně rozebereme faktory, které by při volbě přijímacích antén měly být brány v úvahu.
Nemůžeme však zaručit, že toto doporučení zajistí uspokojivé výsledky ve všech případech.

Faktory určující výběr antén
1. Vzdálenost od vysílače/vysílačů
2. Počet vysílačů a jejich frekvenční pásma
3. Úhlové vzdálenosti mezi vysílači
4. Výstupní výkon vysílačů
5. Směrovost antén vysílačů
6. Polarizace vysílaných signálů
7. Překážky mezi vysílající a přijímající anténou
8. Druh instalace
9. Vliv interferencí, včetně nežádoucích signálů z jiných vysílačů.

1. Vzdálenost od vysílače/vysílačů je základním parametrem, který musíme brát v úvahu při výběru antény. Pro delší vzdálenosti musí antény zajišťovat vyšší zisky

 

Až 10km

Až 25km

Přes 25km

Širokopásmová anténa (planární)

ANO

NE

NE

Logaritmická širokopásmová anténa A4011

ANO

ANO

NE

Souprava A0710 +A1910 (Yagi)

ANO

ANO

ANO

Souprava A1116+A2682 nebo A3710 (Yagi)

Nepodstatné

ANO

ANO

Výběr antén ve vztahu ke vzdálenosti od vysílače
V případě, že vzdálenost přesáhne 20 km, vhodnou volbou je souprava A1116+A2682 nebo A3710, s předzesilovači - např. B4033.
2. Počet vysílačů (různá umístění). Situace, kdy jsou všechny signály přenášeny z jednoho místa, je poměrně výjimečná (některá města) - ve většině případů musíme přijímat signály ze dvou nebo více směrů. Musíme tedy použít několik směrových antén. Širokopásmové antény (planární konstrukce) pro tento účel nejsou vhodné, kvůli širokému úhlu polovičního výkonu (přibližně 45 stupňů), což by způsobilo rušení signálů.
Příklad č. 1
Bochnia, mezi Krakovem a Tarnovem: zde jsou dvě lokace s vysílači: Choragwica (Krakov), Hora Sv. Marcina (Tarnow)

Televizní program

TVP1

TVP2

Polsat

TVN

TV4

Puls

TVP3

Kanály (vysílač Choragwica)

10

33

53

30

35

27

50

Výkon

vysoký

200kW

vysoký

300kW

vysoký

100kW

střední

10kW

střední

10kW

střední

10kW

vysoký

200kW

Polarizace

H

H

H

H

H

H

H

Vysílající anténa

všesměrová

všesměrová

všesměrová

všesměrová

všesměrová

všesměrová

všesměrová

Kanály (vysílač Hora Sv. Marcina)

-

22

60

35

-

-

57

Výkon

-

střední

střední

střední 10kW

-

-

vysoký

Polarizace

-

H

H

H

-

-

H

Vysílající anténa

-

všesměrová

všesměrová.

směrová

-

-

všesměrová

Seznam programů vysílaných z Krakova a Tarnowa
Bohužel je prakticky nemožné přijímat TVN, TV4, nebo Puls z Krakova - směr záření je přesně opačný, směrem k městu. V Bochnii tedy musíme použít dvě UHF antény (Krakov + Tarnow), a jednu VHF anténu (Krakov).
3.Úhlové vzdálenosti mezi vysílači. Když signály přicházejí z několika vysílačů (na různých místech), existuje reálná možnost, že mohou být přijímány pomocí menšího počtu antén než jaký je počet lokací. Pro dosažení takové úspory bychom měli využít charakteristik klasické směrové antény - její úhel polovičního výkonu je přibližně 15 stupňů. Takže pokud je úhlová vzdálenost mezi dvěma vysílači v rámci 15 stupňů, signály lze přijímat pomocí jedné antény.
Příklad č. 2
Olesnica poblíž Vratislavi. Příjem z Vratislavi. Namísto tří vysílačů můžeme využít blízké úhlové vzdálenosti. Pouze dvě antény (VHF a UHF) dotáhnou svůj úkol do konce.

Vratislav

TVP1

TVP2

Polsat

TVN

TV4

Puls

TVP3

Kanál

12

25

59

56

31

42

42

Výkon

vysoký

vysoký

vysoký

střední

střední

vysoký

vysoký

Polarizace

H

H

H

H

H

H

H

Vysílající anténa

všesměrová

všesměrová

všesměrová

směrová

všesměrová

všesměrová

všesměrová

Umístění vysílače

Mt. Sleza

Mt. Sleza

Mt. Sleza

Zorawina

Wroclaw

Mt. Sleza

Mt. Sleza

Seznam vysílačů v/poblíž Vratislavi
Příklad č. 3
Siechnice poblíž Vratislavi. Dost možné bude přijímat signály z Zorawina a Sleza prostřednictvím stejné antény. Avšak úhlová vzdálenost mezi Vratislaví a Mt. Sleza přesahuje 15 stupňů. Doporučujeme tedy použít dvě UHF antény a jedno VHF zařízení.

4. Výstupní výkon vysílačů. Kanály jsou přenášeny při různých hladinách výkonu. Ta stejná televizní věž může vysílat jeden kanál s 300 kW, a další věž může vysílat s 10 kW. Je možné, že některé kanály jsou ideální, zatímco další jsou velmi špatné nebo prakticky nedostupné.
Příklad č. 4
Lodz. V praxi je TV Puls dostupná pouze až v 5 km od vysílače (TVN - až 10 km. Měli bychom použít dvě UHF antény a jedno UHF zařízení (s vyrovnávačem signálu). Slabé TVN a PULS musí být zesíleny; v případě širokopásmového zesilovače může být potřeba útlumový článek pro TVP2, TVP1, a Polsat kanály.
Nejlepším řešením je použít kanálové zesilovače.

Lodz

TVP1

TVP2

Polsat

TVN

TV4

Puls

TVP3

Kanáll

7

32

49

21

56

59

43

Výkon

vysoký

100 kW

vysoký

vysoký

100 kW

střední

1 kW

střední

10 kW

střední

1 kW

vysoký

100 kW

Polarizace

H

H

H

H

H

H

H

Vysílající anténa

všesměrová

 

 

všesměrová

 

všesměrová

 

Umístění vysílače

Zygry     n. Sieradz

 Andrzejewska St

Andrzejewska St

 Sienkiewicza St

Andrzejewska St

Andrzejewska St

Andrzejewska St

Seznam programů dostupných v Lodz a jeho okolí
+++5. Směrovost antén vysílačů. Některé antény mají směrové charakteristiky. V případě, že jsou umístěny mimo město, jsou obvykle orientovány směrem k městu. Toto řešení umožňuje optimalizovat pokrytí hustě zabydlených oblastí, stejně tak jako minimalizovat interference mezi signály z jiných vysílačů.
Příklad č. 5.
TVN vysílač Kosztowy (provincie Slezsko) pracující s 32 kanálem nepokrývá jižní směr. V Tychy se tedy vyskytují velké problémy s příjmem tohoto kanálu (nedaleko od Kosztowy), zatímco je dostupný dokonce i v západní části Krakova.

6. Polarizace. V Polsku jsou některé vysílače, které používají vertikální polarizaci. V tomto případě musí být přijímající antény připevněny stejným způsobem, tj. s direktory a reflektory uspořádanými vertikálně. Vertikální polarizace někdy používají vysílače s malým výkonem, které lokálně doplňují přenosovou síť. Kvůli opačné polarizaci neruší ostatní vysílače.
Příklad č. 6
Bilgoraj, vysílač Tarnawatka. TVP1 kanál je přenášen v kanálu 10 s vertikální polarizací, tudíž musíme upevnit VHF anténu tak, aby její prvky byly uspořádány vertikálně.

7. Překážky mezi vysílající a přijímající anténou. Stává se, že vysílající anténa je zastíněna určitým objektem, např. horou, kopcem, vysokou budovou. To je důvod, proč je příjem nemožný, ačkoli je vzdálenost od vysílače poměrně krátká.
Příklad č. 7
Skawina, poblíž Krakova. Příjem z Chorogwica (hlavní vysílací věž pro Krakov) je prakticky nemožný. V takové obtížné situaci by měl zákazník vyhledat pomoc místního instalátora, který bude pravděpodobně schopen nalézt uspokojivé řešení.

VIII. Druh instalace. Měli bychom si pamatovat, že kvalita signálu se zhoršuje po každém dalším úseku distribuce (horší S/N poměr). To znamená, že v případě větších instalací bychom měli použít lepší antény.
Příklad č. 8
Výběr antén v závislosti na druhu instalace (až 20 km od vysílače).

 

1 Televizní přijímač

Komunitní instalace

Malá multipřepínací instalace

Velká multipřepínací instalace

Širokopásmová anténa (planární)

ANO

NE

NE

NE

 Logaritmická anténa A4011

ANO

NE

NE

NE

Anténní souprava
A0710+A1910

ANO

ANO

ANO

NE

Anténní souprava A1116+A2682 nebo A3710

ANO

ANO

ANO

ANO

Výběr antén v závislosti na druhu instalace.
9. Vliv interferencí, včetně nežádoucích signálů z jiných vysílačů. Když chceme přijímat signály z několika směrů, měli bychom být připravení pro případ sousedních kanálů. Příjem takových kanálů bude možný, pokud se neliší v jejich úrovní o více než 3dB. Jinak ten silnější signál zablokuje slabší signál.