MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

WLAN, LAN

Trochu teorie

WLAN - vnitřní instalace
Nyní uvádíme pokračování článku nazvaného "WLAN v rodinném domě''. Probereme WLAN sítě na jiných místech, jako jsou kanceláře, agentury, přednáškové síně, skladištní budovy a podobně.
V okamžiku, kdy začínáme projektovat bezdrátovou síť, bychom se měli nejprve rozhodnout, zdali se bude jednat o veřejnou síť, jako například v knihovně nebo agentuře, nebo jestli tato síť bude určena pouze pro omezený počet zaměstnanců kanceláří, agentur nebo skladištních budov. Dále bychom měli vypočítat, kolik uživatelů má být do sítě současně zaprotokolováno - jestli se bude jednat o předdeklarovaný počet zaměstnanců kanceláře nebo těžko odhadnutelný počet veřejných uživatelů.
Pokud má síť pracovat v administrativní budově, největším problémem je přítomnost mnoha stěn a několika pater, a tudíž zeslabení signálu procházejícího těmito zdmi a stropy. V případě, že má být tato síť používána v celé budově, bude potřeba několik access pointů. V souladu s pravidlem ''tři stěny a dva stropy'' můžeme předpokládat, že by access pointy měly být nainstalovány na každém třetím podlaží a v každé páté kanceláři. Nezbytnost takovéto instalace by samozřejmě měla být prakticky zkontrolována: možná bude potřeba více access pointů, aby tak byl zajištěn nepřetržitý přístup do sítě. Především to závisí na kvalitě stěn: jestli se jedná o slabé příčky s velmi nízkým zeslabením nebo silné stěny starého činžovního domu, kde je zeslabení rádiového signálu velmi vysoké. Výsledný účinek závisí na provozních zkouškách.
Bezdrátová síť v administrativní budově, ve které bylo aplikováno několik access pointů, má obvykle větší kapacitu než jaká je potřeba pro omezený počet zaměstnanců. Důvodem je prostý fakt, že každý access point podporuje až 20-30 uživatelů - pokud tuto hodnotu znásobíme počtem skutečně nainstalovaných access pointů, obdržíme teoretickou kapacitu vytvořené bezdrátové sítě. Měl by být brán zřetel na to, že pokud je takováto síť navržena jako veřejná, nejzatíženějším access pointem bude ten v hlavní hale - nebo - v knihovně bude nejzatíženější ten access point, kde se shromažďuje nejvíce čtenářů. Může se tedy ukázat, že ačkoli měl pro zajištění plného pokrytí prostoru stačit jeden access point, měl by být počet access pointů zvýšen na dva nebo tři - v závislosti na očekávaném provozu - v důsledku efektivity sítě.
Pokud projektujeme lokální síť, určenou pouze pro zaměstnance kanceláře, s nejvyšší opatrností by mělo být pohlíženo na problém se zabezpečením. Vybrané access pointy a bezdrátové karty by měly vyhovovat alespoň WPA standardu, nebo, ještě lépe, měly by poskytovat aktualizaci na 802.11i standard, pokud se stane schválenou a na trh uvedenou platformou. V případě veřejné sítě bude nejproblémovější oblastí aktivní bod hardwaru: snadná konfigurace nového uživatele, systém placení, firewally pro ochranu proti útokům hackerů, oddělení bezdrátových klientů a podobně.
Když projektujeme bezdrátovou síť, která má pracovat ve velmi prostorném sále nebo skladištní budově, nejobtížnější záležitostí bude poskytnutí pokrytí celého prostoru, zvláště pokud budou stroje nebo regály rádiový signál zeslabovat. Na takovýchto místech síťový provoz není příliš velký, obvykle je omezen na jednoho nebo dva zaměstnance, kteří dohlížejí na sklad nebo provádějí testy výroby. Pokud se v prostoru nachází několik překážek, může být doprostřed haly nainstalována všesměrová anténa, například MA-WO24-8X (A72112). Tato anténa by neměla být namontována vysoko, jelikož její vertikální paprsek polovičního výkonu je 25o. Měli bychom si pamatovat, že velké stroje nebo regály mohou blokovat pokrytí celého prostoru haly.
V takovém případě bychom se měli rozhodnout, kde je pokrytí signálem nezbytné, a nainstalovat zde další access pointy. Náročné anténní instalace se nevyužívají, jestliže lze podobného výsledku dosáhnout pomocí dodatečných Access Pointů. Ceny Access Pointů rapidně klesly, proto se toto řešení může jevit jako poměrně levné řešení, které je mimo jiné také mnohem snazší na implementaci. Velmi drahé antény a multiplexory se používají v extrémních situacích - pokud na místě nemáme k dispozici žádnou síťovou infrastrukturu, můžete použít WDS režim pro propojení několika access pointů navzájem.
Příklad použití panelových antén ve skladu
Pokud se budeme zajímat o instalaci bezdrátové sítě na takových místech, jako jsou přednáškové síně, měla by být naše pozornost soustředěna na různé problémy. V takových prostorách se nenacházejí žádné překážky způsobující velké zeslabení signálu, jako je to v případě skladištních regálů. Při projektování sítě pro tato místa bychom měli věnovat největší pozornost síťové kapacitě. V těchto síních bývá obyčejně velký počet lidí a kapacita sítě je zde proto prioritou.
V takovém případě bude naším prvním krokem odhad průměrného počtu uživatelů současně pracujících v síti. Jeden access point může poskytovat přístup 20 až 30 uživatelům, takže pokud očekáváme maximální 70 simultánních uživatelů, budeme potřebovat tři access pointy. Pokud očekáváme 40 uživatelů, budou stačit dva access pointy, a pokud maximální počet uživatelů nepřesáhne 30, bude postačovat jeden access point. Nicméně je třeba si pamatovat, že pokud v této oblasti pracuje více jak jeden access point, každý z nich by měl operovat na odlišném kanálu (například 1 a 7 pro dva AP nebo 1, 6 a 11 pro tři nainstalované AP).
Dalším krokem instalace bezdrátové sítě je správné použití vysílačů. Ty by samozřejmě měly být chráněny proti neoprávněnému vnějšímu přístupu - nejefektivnějším a nejjednodušším řešením je jejich upevnění ve výšce, poblíž stropu. To tato zařízení ochrání před neoprávněným přístupem a poskytne dobré pokrytí celého prostoru.
Bezdrátová síť je obvykle připojena k vnějšímu světu, takže když ji projektujeme, měli bychom uvážit nutnost poskytnutí potřebné kabeláže k distribučnímu systému nebo k Internetu.
Je velmi důležité, aby bylo použito pouze příslušné vybavení. Měli bychom se napřed rozhodnout, jestli mají mít všichni uživatelé neomezený přístup k síťovým zdrojům nebo zdali budou mít vnější uživatelé přístup pouze k omezenému souboru síťových služeb (například můžeme poskytnout přístup uživatelům k internetovým stránkám a e-mailu, avšak můžeme jim zakázat použití FTP). Pokud se chystáme omezit služby, kterými jsou veřejné access pointy, měli bychom zvolit zařízení s funkcí aktivního bodu, které nám zajistí možnost kontroly nad různými službami poskytovanými naší bezdrátovou sítí. Avšak pokud tento aspekt nemá krajní význam, můžeme použít levnější a jednodušší zařízení bez filtrovací funkce.
Doporučované umístění access pointů v závislosti na jejich počtu:
1 AP
2 AP a 3 AP