MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

WLAN, LAN

O konektorech

WLAN konektory
Většina WLAN zařízení je vybavena SMA-RP konektory, zatímco venkovní antény jsou vybaveny N-typem konektorů. Pokud použijeme H-155 kabel, je třeba jej zakončit SMA RP konektorem na straně jedné, např. E84565, a odpovídajícím male nebo female konektorem na straně druhé, a to v závislosti na typu antény. Pokud nemáme krimplovací kleště, měli bychom zvolit konektory s bajonetovým uzávěrem. Krimplovaným konektorům je však dávána přednost z důvodu jejich spolehlivosti.
Krimplovaný konektor
Konektor s bajonetovým uzávěrem
Jako krimplovací kleště pro H-155 kabel lze použít E8000 nebo E80001. Kromě krimplovacích kleští bude potřeba také páječka.
V případě H-1000, což je tlustší kabel než H-155, by měl být SMA-RP konektor používán společně s N konektorem (není možné SMA-RP konektor nasadit přímo na H-1000 kabel). Doporučujeme spojení/adaptéry připravené k použití E83220, E83225.
Anténní spojení E83220 a E83225 - SMA RP/ N - na H-155 kabelu
Krimplované konektory
N Plug for H-500/1000 Cable (crimped)
N-socket (for H-500/1000, crimped)
Male konektor - E84715 vidlice
Female konektor - E84310 zásuvka
Šroubovací konektory
N Plug for H-500/1000 Cable (clamped)
N-female clamped on H-500/1000 cable
Male konektor - E84717 vidlice |
Female konektor - E84322 zásuvka
Způsoby zakončování kabelů můžete nalézt zde. Poté co si připravíme kabel je potřeba přiletovat vnitřní drát a pak nasadit hlavní špičku, kterou připájíme.
Úloha konektorů ve WLAN systémech
Objektivní data o kvalitě konektorů mohou být poskytnuta pouze po speciálních měřeních provedených pomocí nákladných zařízení. Při koupi konektoru je však možné odhadnout kvalitu závitu, galvanického pláště atd.
Nejpatrnější vadou koaxiálních konektorůje vychýlení hlavní špičky (takzvaný - hot) od osy souměrnosti. Doporučuje se věnovat pozornost defektu po upevnění konektoru na kabel. Stává se, že se nevodivé prostředí během měkkého pájení přehřívá, což způsobuje odklonění hlavní špičky od osy souměrnosti.
Při připojování vidlice, která má závit, by měla být věnována pozornost šroubování do obvykle používané zásuvky. Otáčení samotného konektoru způsobuje, že hlavní drát škrábe na povrch otvoru a může mít za následek podstatné zhoršení parametrů. Můžeme také prohlásit, že dokonce i řádně používané konektory zachovávají jejich parametry pouze pro omezený počet cyklů (spojení a odpojení) - klasicky až 500-800 cyklů - nicméně nesprávné použití výrazně zkracuje jejich životnost. Navíc pro konektory připevněné na kabely se vyplatí znát přesná doporučení výrobce. Výrobce obvykle informuje o správných vzdálenostech vrstev kabelu, které by měly být zkráceny ve vztahu ke špičce drátu.
Dokonce i nejlepší konektor způsobuje ztrátu signálu. Takže bychom se měli vyhnout nadměrným konektorům spojeným s anténním napáječem. Dobrý výrobce konektorů uvádí dva významné parametry vymezující ztrátu signálu. První z nich - VSWR - specifikuje, která část výkonu signálu byla odražena zpět k vysílači. Typická hodnota pro 2.4 GHz pásmo by neměla přesáhnout 1.5dB, což koresponduje s odrazem přibližně 4% výkonu signálu. Druhý z parametrů se nazývá vložný útlum. Jedná se o hodnotu, která by neměla být větší než 0.2dB, což odpovídá přibližně 0.5% výkonu signálu.
Konektory používané pro antény upevňované venku by měly mít odpovídající ochranu proti vodě. Jedná se o základní věc, jelikož jakákoli kapka vody, která do vedení pronikne, způsobí, že podstatná část přenášeného výkonu (dokonce několik desítek procent) bude rozptýlena, tj. převedena v teplo.
Obecně, pouze N-typ konektorů splňuje požadavky pro tento druh použití - byly navrženy pro aplikace armádního loďstva. Bohužel podstatná část tohoto typu konektorů nepodporuje původní normy. Pokud výrobce nepodává informaci o tom, zda konektor vyhovuje odpovídajícímu spoji nebo vojenským standardům jako MIL-C-39012 (výrobky renomovaných firem), doporučuje se věnovat pozornost gumové vložce umístěné mezi dvě kovové podložky. Používají se pro stlačení izolátoru, aby těsně obepínal stěny krytu, a tímto způsobem zablokoval přístup vody.
Guma, ze které je vyroben izolátor, by neměla být příliš pevná. Bohužel není možné odhadnout nepropustnost vlákna pomocí prostého oka.

Nevhodně upevněný konektor může být důsledkem rozsáhlé ztráty signálu a problémů s provozem sítě. Je důležité, aby byl řádně připraven kabel a připevněny konektory. V případě krimplovaných konektorů je potřeba věnovat pozornost velikosti čelisti na krimplovacích kleštích, poskytnutých výrobcem.
Clamp konektory, odlišné od krimplovaných konektorů, jsou snímatelné, takže lze stejný konektor na kabel upevnit mnohokrát. Montážní clamp konektory mohou být poněkud obtížné. Typický clamp konektor se skládá z pinu, který je připájen ke středovému drátu kabelu, dvě vložky, těsnění, objímka kabelu kterou krimplujeme na tělo konektoru, a matice, která upevňuje všechny součástky.
Crimp konektory pro H-155 kabel. Správná činnost konektorů ovlivňuje kvalitu přenosového spojení. Během procesu projektování antén ATK-16 (A7124) a ATK-P1 (A7130) byly provedeny testy se zvolenými různými konektory; testována byla také kvalita práce různých instalátorů. Ukázalo se, že v případě náhodného působení nepříznivých faktorů souvisejících se špatnou kvalitou konektoru a práce, se zisk antény snížil dokonce až o 30%. Kvůli kvalitě a opakovatelnosti, jsme se rozhodli použít konektory vyrobené společností Unicon a krimplovací kleště E8000.
Pro detailní objasnění problému jsme přezkoumali 19 konektorů a 3 krimplovací kleště z naší nabídky. Parametry každého konektoru jsme změřili - výsledky jsou shromážděny v níže uvedené tabulce.
Konektory:
(všechny rozměry jsou uvedeny v mm)

Name

Code

Type

1

2

3

4

5

TNCRP socket

E84470

Import, gilt

7

5.84

5.54

1.16

0.3

SMA socket

E845601

Import, gilt

7.32

6.3

5.483

1.02

0.82

SMA plug

E84554

Import, gilt

7.32

6.32

5.457

1

0.86

SMARP socket

E84558

Import, gilt, panel

7.34

6.32

5.503

1.02

0.82

SMARP plug

E845651

Import, gilt

7.56

6.6

5.44

0.96

1.16

N socket

E84325

Unicon

7.56

6.26

5.527

1.3

0.73

N plug

E84710

Unicon

7.56

6.4

5.477

1.16

0.92

TNCRP plug

E84380

Unicon

7.56

6.34

5.46

1.22

0.88

SMARP socket

E84557

Unicon

7.56

6.34

5.46

1.22

0.88

SMARP plug

E84565

Unicon

7.56

6.367

5.46

1.19

0.91

SMARP plug

E845652

Unicon, gilt

7.56

6.393

5.48

1.17

0.91

Legenda:
1. průměr vnější objímky
2. průměr vnitřní objímky
3. průměr vnějších
Krimplovací kleště:

Type

Code

-1-

-2-

HT-236I

E8000

6.3

6.4-6.5

HT-336A

E80001

6.5

6.44-6.48

HT-336C

E8002

6.5

6.46-6.50

Legend:
1. velikost šestiúhelníku deklarovaná výrobcem (+/- 0.1 mm)
2. velikost šestiúhelníku - měřená


Polský výrobce konektorů - Unicon zachovává opakovatelné mechanické parametry, silnější objímku snižující riziko deformace po krimplování. V případě, kdy je průměr vnější objímky menší, vyžaduje se použití krimplovacího nářadí s menšími rozměry šestiúhelníku. Nářadí, které používáme, má tyto rozměry v rozmezí 6.4 - 6.5 mm. Odchylka, kterou výrobce připouští je +/- 0.1 mm. Dosažené výsledky dokazují, že existují rozdíly ve velikostech konektorů a měly by být vmíseny během montáže, avšak praktická zkušenost z krimplování svědčí o tom, že velice důležitou záležitostí je správná krimplovací technika.
V podstatě nelze ořezat příliš mnoho vnějšího pláště, jelikož objímka krimplovaná na samotné opletení kabelu je méně stabilnější, není možné, aby opletení kabelu nebo stínění vyčnívalo z objímky. Pro maximálně nepropustné spojení, pokud možno, lze část vnějšího pláště ponechat pod objímkou. Mimo to, opletení a stínění, kolem kterého má objímka spočívat, by mělo být v co nejlepším stavu; pokud je poničeno nebo zkráceno, spojení nebude celistvé. Díky šířce čelistí krimplovacích kleští, která je menší než šířka objímky, je možné jej krimplovat dvakrát - na obou koncích. Pokud využijeme jednoho krimplování, objímka by měla být krimplována maximálně těsně ke konektoru - nekrimplujte uprostřed nebo vedle kabelu - takové spojení nebude stabilní.
Shromáždili jsme způsoby upevňování většiny RF konektorů v 1.06 MB PDF souboru, který naleznete zde (v tomto odkazu se nachází mnoho dobře pochopitelných výpočtů a schémat; několik užitečných překladů: lutowac = pájet, zacisnac = krimplovat, wywinac oplot = převrácení opletení, wcisnac pod oplot = přitlačit pod plášť).