MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

WLAN v rodinném domě
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
Uživatel, který ve svém rodinném domě využívá Internetové připojení, by obvykle chtěl mít možnost použití Internetu v různých částech domu nebo dokonce i v jeho blízkém okolí, jako je například garáž nebo zahrada. Abychom docílili tohoto záměru, perfektním řešením je použití bezdrátové sítě (WLAN) pracující ve 802.11b/g standardu.
V případě obtíží s budováním kabelové instalace může bý východiskem také bezdrátová síť, jelikož řeší problém s připojením většího počtu domácích počítačů ke globální síti. V závislosti na způsobu poskytování Internetového připojení k domu mohou být použity různé varianty instalací.
Varianta I - nternet poskytovaný operátorem kabelové televize prostřednictvím kabelového modemu s Ethernetovým výstupem, nebo prostřednictvím lokálního ISP pomocí Ethernet kabelu.
V těchto případech potřebujeme router s WAN vstupem v podobě RJ-45 Ethernet portu, např.:
Tato zařízení umožňují připojení 4 počítačů (pomocí kabelů) a až tucet počítačů - pomocí bezdrátového spojení.
Kabel z ISP je připojen k WAN portu (Internet); připojíme první počítače k portům switche (pomocí patch kabelů). Zbytek počítačů musí být vybaven bezdrátovými kartami umožňujícími připojení k access pointu vestavěnému v tomto zařízení.
Access Point: Linksys WRT54GL (4p-switch &router, 2.4 GHz, 54Mbps)
Internetový přístup prostřednictvím Ethernetového kabelu
Varianta II - Internetový přístup prostřednictvím technologie ADSL
ADSL modem integrovaný do access pointu a switche:
nebo ADSL modem integrovaný do switche:
  • TP-Link TD-8840 N2905
  • TP-Link TD-8840B N2906 (Annex B)
  • TP-Link TD-8841 N2908
Počítače jsou připojeny stejným způsobem jaký je popsán výše, v závislosti na druhu zařízení (s AP nebo bez AP).
Wireless ADSL2+ Router (Annex A): TP-Link TD-W8910G <br />(4p switch, eXtended Range AP)
Internetový přístup prostřednictvím technologie ADSL
Varianta III - Internet poskytovaný bezdrátově s použitím této sady: směrová anténa a bezdrátová karta v počítači.

Musí být použity alespoň dvě zařízení. Za prvé, musíme připojit access point pracující v režimu AP Klient ke směrové anténě.
Pro práci v 5GHz bychom měli použít:
Ethernetový výstup musí být připojen k bezdrátovému routeru:
V konečné podobě dostaneme situaci podobnou prvnímu příkladu.
Access Point: WA2204C (AP/APC 54Mbps)Access Point: Linksys WRT54GL (4p-switch &router, 2.4 GHz, 54Mbps)
Bezdrátový přístup k Internetu
Varianta IV - bezdrátový přístup. Některé Access Pointy byly vybaveny velmi užitečnou funkcí nazvanou Wireless Routing Client, která nám umožňuje konfigurovat bezdrátový port jako WAN port, který můžeme normálně nalézt u jakéhokoli routeru. To znamená, že bezdrátové připojení lze sdílet pomocí vestavěného routeru prostřednictvím jeho LAN portů. Výhodou tohoto způsobu konfigurace je kompaktnost - jeden kus vybavení, který vykonává úlohu dvou zařízení. Řešení umožňuje vytvoření naší vlastní konfigurovatelné vedlejší sítě, kterou lze dobře chránit před neoprávněným přístupem.
Zařízení s funkcí Wireless Routing Client:
Díky dual-band rádiovému vysílači s přijímačem lze Compex WP54AG N2520 použít jako //Wireless Routing Client// v obou frekvenčních pásmech: 2.4 and 5 GHz.
Access Point: Compex WP54AG (802.11a/b/g; 2.4 &5 GHz DUAL BAND; 2x LAN - PoE)- CLEARANCE SALE!
AP Compex WP54AG v režimu Wireless Routing Client
Na co je potřeba router?
Poskytovatelé Internetových služeb obvykle uživateli přidělí pouze jednu IP adresu. Pokud chce uživatel připojit větší počet počítačů, může buď požádat poskytovatele o další adresy (což obvykle představuje dodatečné náklady), nebo může použít router s funkcí překladu adres - NAT.
Použití tohoto routeru je často tím nejlepším řešením. Základní konfigurace routeru spočívá v nastavení WAN adresy přijaté od ISP, změně přednastavených hesel, pokud je třeba - nastavení MAC adresy pro WAN port (možnost WAN MAC klonování) a definování lokální adresy - adresa brány pro zbylé počítače v domácí síti. Také je nutné nakonfigurovat access point: zvolit příslušný kanál, nastavit SSID, šifrování přenosu (nejlepší je WPA) a přiřadit hesla. Různé modely nabízejí rozmanité doplňkové funkce, které mohou využívat pokročilejší uživatelé.
Kam umístit access point?
Místo, na kterém je položený access point, silně ovlivňuje rozsah domácí sítě uvnitř domu a jeho okolního prostředí. Globální pravidlo provozu rádiové sítě v místnostech říká, že signál má obvykle užitečnou úroveň poté, co projde skrze 3 stěny nebo 2 stropy.
Optimální tedy může být umístění access pointu tam, kde je bezdrátová síť nejčastěji používána (tj. recepce, studovna nebo ... pokoj). Pokud chceme využívat Internetové připojení po celém domě, je lepší umístit Access Point v geometrickém středu domu. Pokud však chceme pokrýt také zahradu, zařízení by mělo být umístěno poblíž příslušného okna. V této situaci může nastat riziko, že bude signál v některých vzdálených místnostech slabý. Zpravidla je nemožné odhadnout rozsah a úroveň signálu na některých místech bez provedení testů. Pouze testy v reálném prostředí mohou pomoci k nalezení optimálního řešení.
Pokud si opravdu přejeme pokrýt celý dům i zahradu, avšak umístění access pointu poblíž okna nepřináší patřičný efekt, můžeme zkusit provést nějaký trik se dvěma anténami.
Proč mají některá zařízení dvě antény?
Některá bezdrátová zařízení jsou vybavena dvěma stub anténami. Zařízení vybavené dvěma anténami je specifickým způsobem využívá ke zlepšení kvality přenosu. Jedná se o takzvaný kolektivní příjem (diverzita).
Spočívá to v tom, že přijímač ověří, která anténa poskytuje silnější signál, a pouze tento signál je brán pro jeho další zpracování. Stejná anténa je pak vybrána pro odesílání dat. Výhody přicházející z použití tohoto režimu budou patrné především uvnitř - v pokojích - kde jsou rádiové vlny mnohokrát odraženy od zdí, domacích zařízení a lidí. V případě, že má přijímač pouze jednu anténu, může se stát, že přijímané rádiové vlny budou překryty jinou vlnou, která byla odražena a dorazila k přijímači s určitým zpožděním, přičemž urazila delší cestu. Tato situace může způsobit slábnutí signálu a pokles šířky pásma. Jestliže má zařízení dvě antény, tak pokud signál jedné antény zeslábne, stále existuje možnost, že druhá anténa jej bude přijímat mnohem lépe a přenos bude zachován.
Mělo by být opět poznamenáno, že access point pokaždé kontrolu, která anténa přijímá silnější signál, a pouze tato anténa je aktivní, takže není možné je používat jako dvě nezávislé antény. Avšak výše zmíněné vlastnosti nám umožňují zlepšit provoz domácí sítě. Znova se vrátíme k příklad - pokud chceme pokrýt celý dům i zahradu, měli bychom umístit access point ve středu domu. Připojíme původní stub anténu k jednomu anténnímu výstupu, která bude plnit domácí potřeby, a také bychom měli připojit panelovou anténu (např. ATK-P1 - A7130 s příslušným kabelem) ke druhému anténnímu výstupu.
Nasměrujeme anténu na vnější část domu nebo ji nainstalujeme poblíž okna orientovaného do zahrady. S touto konfigurací máme možnost použití bezdrátové sítě doma nebo na zahradě. V souladu s tím, co bylo výše napsáno, nebude možné obsluhovat současně dva bezdrátové klienty - jednoho doma a druhého v zahradě, protože access point musí vybrat, zdali použít stub anténu nebo panelovou anténu. Tento druh provozu by byl velmi nestabilní. V každé, případě, několik bezdrátových klientů uvnitř budovy může pracovat současně, protože jsou všichni zásobováni stejnou anténou. Taktéž by neměl být žádný problém s obsluhováním skupiny bezdrátových klientů v zahradě.
Jak nakonfigurovat bezdrátové karty?
Konfigurace bezdrátových karet není složitým úkolem. Jestliže se budeme držet instrukcí z manuálu, nejprve nainstalujeme náležité ovladače. Poté je potřeba nastavit správnou IP adresu, bránu (našeho routeru), režim infrastruktury, SSID access pointu, šifrovací klíče. Při výběru karet bychom měli věnovat pozornost metodám šifrování - zdali jsou stejné jako ty v access pointu. Dostupné jsou karty se starším WEP, nebo s WEP a pokročilejším WPA šifrováním. Pokud karty a access point podporují WPA, doporučuje se používat tento způsob šifrování.
A co ad-hoc režim?
Bezdrátové karty mohou pracovat také v režimu zajišťujícím přímé spojení mezi nimi, aniž bychom museli použít access point. Pokud využíváte Internetového přístupu na jednom stolním počítači a příležitostně byste chtěli mít možnost připojení Vašeho přenosného počítače pomocí bezdrátové karty, nejlevnějším řešením je instalace bezdrátové karty do stolního počítače. Měli byste ji nakonfigurovat do ad-hoc režimu, přiřadit odpovídající SSID, šifrovací klíče, příslušnou IP adresu (z jiné třídy než IP přiřazená od ISP). Poté stejným způsobem nakonfigurujte bezdrátovou kartu přenosového počítače a spusťte na stolním počítači "sdílení internetového připojení" nebo nějakou aplikaci pracující jako router software. Tímto způsobem vybudujete jednoduchou bezdrátovou síť za velmi nízké náklady. Nevýhodou tohoto řešení je pouze fakt, že stolní počítač musí být v případě, že potřebujete internetové připojení na Vašem přenosném počítači, zapnutý.
Wireless ADSL2+ Router (Annex A): TP-Link TD-W8910G <br />(4p switch, eXtended Range AP)
Příklad aplikace
Také doporučujeme následující články: