MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

CCTV

Základní vlastnosti

Základní vlastnosti vyžadované po CCTV systémech
Zkratka CCTV pochází ze slov: Closed Circuit TeleVision (průmyslová televize).
Video monitorování představuje součást CCTV technologie, která spočívá ve video monitorování různých míst, za účelem zlepšení bezpečnosti lidí a majetku.
Instalace video monitorovacích systémů vyžaduje nejvyšší technickou kulturu a zdatnost, aby bylo možné odhadnout dokonce poměrně nepravděpodobné incidenty.
V případě monitorovacích systémů si musí být každý instalátor a uživatel vědom toho, že zařízení mající příliš nízké parametry, které pro tento účel nejsou příliš vhodné, mohou způsobit ohrožení života či majetku. Také budou mít za následek nedostatečnou spolehlivost systému a časté technické potíže.
Licence pro monitorovací techniky / pracovníky.

V mnoha zemích, např. v Polsku, vyžaduje výstavba video monitorovacích systémů státní nebo obecní povolení, a to ve formě licence a/nebo koncese.
Licence - povolení přidělované zejména úkolům/projekůtm spojeným s ochranou lidí a objektů, nezbytné pro každou osobu a firmu nabízející služby v této oblasti. Licence prvního stupně opravňuje osoby/firmy k budování instalací, licence druhého stupně jim umožňuje tyto systémy navrhovat. Formulář žádosti lze pro oba typy licence vydat současně. Nejsou povinné žádné zkoušky - pouze doklad o znalostech v oblasti elektroniky (např. diplom, potvrzení o vzdělání), jakož i některých dalších mechanických disciplínách. Svůj názor týkající se uchazeče vyjádří také policie.
Způsob, jakým získat licenci nebo koncesi, vyžadované dokumenty a také vzory licenčních průkazů jsou (jako příklad) ukázány zde, avšak podle polských předpisů: Regul. MSWiA.
Koncese - povolení pro ekonomickou aktivitu v rozsahu technických monitorovacích služeb. Je požadována pouze po společnostech, které nabízí služby v oblasti zabezpečení událostí či objektů, které podléhají zákonům o bezpečnosti, včetně (například) polských norem: Act.
Video monitorovací systémy pro bezpečnostní účely - norma EN 50132-7.Z důvodu značné odpovědnosti je při budování takových instalací důležité, aby byly použity osvědčené algoritmy, použitá řešení tedy musí vyhovovat výše uvedené normě.


Doporučujeme následující postup při implementaci CCTV systémů :
 • Zjištění požadavků smluvní strany (zákazník);
 • Projektování systému;
 • Výběr zařízení - pracovní porada;
 • Instalace a spuštění systému;
 • Instalace tabulí informujících o aktivním CCTV systému;
 • Doručení systému zákazníkovi;
 • Údržba (udržování systému v chodu).
Zvláště důležitým a zákazníky a instalátory často přehlíženým prvkem CCTV systému je vizuální informace o pracující monitorovací instalaci - její odrazující funkce může být pro zlepšení bezpečnosti objektu zásadní. Příklady CCTV informačních tabulí si můžete prohlédnout v článku: Monitorování Londýna
Kvalita monitorování. Jako příklad - právní předpis polského Ministerstva vnitřních záležitostí (MSWiA), týkající se registrování hromadných údálostí, se zabývá pouze zlomkem technických požadavků na monitorovací instalace. Význam tohoto tématu však umožňuje rozšíření působnosti těchto předpisů na další, méně důležité instalace.
Nedostatek detailních pokynů vztahujících se k technickým parametrům monitorovacích instalací vede k mnoha sporům, zvláště pokud srovnáváme různé nabídky. Tudíž může být velmi užitečné, aby byly specifikovány základní požadavky, které jsou zakotveny v právním předpisu.
Technické parametry monitorovací instalace určené pro hromadné události budou rovněž vodítkem pro smluvní strany a instalátory městského monitorování. Zvláště užitečné budou v případě poskytování materiálů pocházejících ze záznamu např. soudnímu dvoru.


Zde je (v polštině) předpis v plném znění:
Předpis Ministerstva vnitřních záležitostí (Polsko), datován k 28. října 2004, týkající se způsobu zaznamenávání průběhu hromadných událostí a minimální technické parametry dané pro zařízení zaznamenávajících obraz a zvuk (Dz. U. Nr 243, poz. 2438)
Funkční požadavky
Zde je potřeba případová studie, založená na přesných funkčních požadavcích, a to ještě před začátkem projektování tohoto systému. Ta umožní vhodný výběr parametrů a potřebných zařízení (beroucí v úvahu jak požadavky, tak spojené náklady).
Na jednu stranu by společnost, která na sebe přebírá výstavbu instalace, měla odpovědi - v rámci její vlastní iniciativy - na následující otázky předvídat. Na druhou stranu ten, kdo si objednává tento systém by si měl být jist, že odpovědná firma neučiní žádné kroky, dokud nedostane tyto informace:
12 otázek pro ty, kteří plánují výstavbu CCTV instalace - krátká případová studie o funkčních požadavcích:
 • Jaké druhy hrozeb mají být monitorovány?
 • Jaké oblasti mají být monitorovány?
 • Jaký je účel monitorování jednotlivých oblastí?
 • Jaká je požadovaná úroveň automatizace?
 • Jaká reakce systému by měla být uplatněna v případě narušení jednotlivých oblastí?
 • Jaký čas odezvy systému je potřebný?
 • Jaké jsou podmínky prostředí?
 • Jaký je očekávaný způsob řízení systému?
 • Kolik simultánních událostí by mělo být systémem ovládáno?
 • Jaký rozsah a stupeň bezpečnosti přenosu signálu je dostačující?
 • Jak by měla být provedena instruktáž členů bezpečnostní služby?
 • Jaká forma údržby systému by byla akceptovatelná a kdo by byl za ni odpovědný?
Výše uvedené otázky byly vypracovány spoléhajíce se na podstatné funkční požadavky obsažené v normě: CCTV monitorovací systémy v aplikacích spojených s bezpečností - EN 50132-7 (jejich širší popis - v polštině - naleznete zde.)
Norma EN 50132-7 popisuje procesy projektování, budování a uvedení do provozu CCTV instalace. Pokyny uvedené v tomto druhu dokumentu jsou natolik důležité, že je spíše nemožné vybudovat kvalitní instalaci bez dodržení těchto pravidel. Každý instalátor a každý, kdo objednává tento systém, by měl prostudovat standardy země, ve které má být instalace vybudována.
Otázky týkající se základních problémů
Lokální nebo globální? Použití technik digitálního zpracování signálu umožňuje Internetový přenos - bez jakýhkoli omezení jeho rozsahu. Nicméně je potřeba si - již ve fázi navrhování projektu - rezervovat konkrétní telekomunikační kanál a jeho parametry (například: šířku pásma, pevnou IP adresu). Je důležité se rozhodnout, ve kterém úseku má být obrazový signál digitalizován: v kameře (např. web kamera), ve video web serveru/serverech, nebo v nahrávacích zařízeních (DVR karty, samotné DVR). Digitální přenos obrazového signálu přináší do oblasti vzdáleného minitorování míst a objektů nové příležitosti.
Barevný nebo černobílý? Digitální zpracování signálu a nahrávací systémy umožňují v jedné instalaci použít jak černobílé, barevné, tak i Denní&Noční kamery (přepínající se při nízkém světle z barevného režimu na černobílý). Naposledy zmíněná zařízení jsou nejpopulárnější - poskytují barevné obrazy ve dne a černobílé v noci, často s použitím dodatečných infračervených iluminátorů.
Barevné systémy umožňují lepší sledování detailů a schopnost identifikace, tudíž jsou používány pro monitorování davů lidí, zákazníků v supermarketech atd. Tyto kamery jsou však méně citlivější než černobílá zařízení, takže obecně vyžadují lepší osvětlení. Spektrální citlivost černobílých kamer zahrnuje infračervené pásmo, umožňující diskrétní pozorování během noci (s použitím IR iluminátorů). Výhody obou typů kamer jsou zkombinovány ve výše zmíněných denních/nočních kamerách.
Jakou kvalitu obrazu? Kvalita obrazu závisí na použitých kamerách, parametrech přenosového vedení, metodách zpracování signálu (hlavně komprese), stejně tak jako na nahrávacích parametrech a vizualizačních metodách.
Použití jednoho prvku/jednotky s horšími parametry snižuje schopnost nebo kvalitu celého systému. Standardní rozlišení kamer: monochromatické - 460 linek, barevné - 380 linek, je nezbytnou součástí sledovacích systémů. Avšak v případech, kdy je vyžadována identifikace osob nebo poznávacích značek automobilů atd., měli bychom vzít v úvahu kamery s vysokou rozlišovací schopností - 630 a 500 řádků podle potřeby.
V dálkových počítačových sítích je potřeba dávat pozor na neodmyslitelné deformace obrazového signálu související s kabelovým přenosem. Pokud použijeme kvalitní měděný kabel, neměl by se s kvalitou signálu vyskytnout prakticky žádný problém, a to až do vzdálenosti 300-400 m. Na větší vzdálenosti bychom měli zvážit použití obrazových zesilovačů. Pro přenos analogového signálu a delší vzdálenosti - přes 1000m - bychom měli aplikovat přenos pomocí vláknové optiky.
Stejně tak důležitý je výběr metody záznamu a rekordér. Digitální záznam na HDD umožňuje udržet stejně dobrou kvalitu zaznamenaného materiálu, bez ohledu na to jak často je přehráván. Tyyp a kvalita komprimace však silně ovlivňuje kvalitu obrazu.

A konečně, vliv monitorů na kvalitu obrazu: monitor by měl mít přinejmenším stejné rozlišení jako nejlepší použitá kamera.

Kvalita obrazu a její testování je detailně popsána v následujícím článku (pouze polská verze, avšak zajímavý soubor obrázků): ***Zkoušky kvality obrazu v CCTV systémech.***www.delta.poznan.pl/info/info_szczeg_ramki/info_szczeg_ramki.php?link=/news/cctvopis/cctvopis.htm**
Dálkově řízený nebo fixní? Schopnost sledování vybraných detailů obrazu může být velice důležitou vlastností některých CCTV systémů. Nezbytnost ovládání objektivu (zoom, ohnisko, clona) a poháněcích zařízení měnících pozici kamery (pan/tilt mechanismus) vyžaduje výběr odpovídajících PTZ zařízení a řídícího systému.
V průběhu projektování systému bychom měli mít na paměti, že instalace další fixní kamery může být mnohem levnější a spolehlivější řešení než implementace pohyblivých, dálkově řízených jednotek (možné selhání mechanických částí a mnohem vyšší cena PTZ zařízení).
Odolnost vůči poškození. Některé systémy jsou obzvláště vystaveny možným škodám, tudíž je důležité zvážit použití speciálních zařízení, například: kamer s polykarbonátovými kryty nebo kopulemi (terminály, záchytky). Vyplatí se také nainstalovat maskované kamery, skryté např. v hodinách. Pro zvýšení počtu viditelných kamer je dobré rozmístit atrapy / makety. Nezbytné je také zabezpečení kabelové instalace, která by měla být chráněna před přeříznutím. Další důležitou věcí je to, že by systém měl být odolný vůči oslepení přímým silným světlem, namířeným na kameru.