MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

Zesilovače v anténních instalacích
Knihovna archív
Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zastaralé.
Kanálové zesilovače (kanálové moduly) - používají se ve středně velkých a velkých komunitních instalacích (MATV systémy). Zesilují jednotlivé kanály (hlavní výhoda) a jsou předem připravené (naladěny) výrobcem (nevýhoda). Jejich základními parametry jsou: selektivita - znázorňující útlum nežádoucích signálů (klasicky >25dB při jednokanálové rozteči), a vysoká maximální výstupní úroveň (klasicky >120dBuV).
Typický šumový činitel je přibližně 4 dB, a zisk 40 dB. Je možné je seskupit do souprav, které mají dva výstupy. Kanálové zesilovače umožňují nastavení zisku v rámci 20 dB pásma. V případě změny kanálu je možné vrátit kanálový modul (cena se pohybuje okolo 10 EUR).
ZG-201 (R90512), ZG-301 (R90515), ZG-401 (R90517), ZG-601 (R90538) - standardní kanálové zesilovače s vysokou výstupní úrovní, pro sítě napájející až 250 vývodek.

 

 

Název

ZG-201

ZG-301

ZG-401

ZG-601

Kód

R90512

R90515

R90517

R90538

Pmax [dBuV]

123.5

123.5

123.5

123.5

G [dB]

30

50

53

52

A+2 [dB]

-

27

32

28

A+3[dB]

-

-

53

42

T [dB]

20

20

20

20

Domovní zesilovače - se používají v komunitních instalacích a distribučních systémech kabelového televizního vysílání. Jeden domovní zesilovač se obvykle používá pro jedno poschodí nebo celou menší budovu. Tyto zesilovače mají jeden širokopásmový vstup, jeden výstup a často také zkušební výstup (obvykle -20 dB).
Jsou vybaveny zdrojem energie a zajišťují vyrovnávání útlumu kabelu (může to být nastaveno v rámci 20 dB pásma). Typický šumový činitel je 8 dB, a zisk 40 dB. Jejich výhodou je vysoká výstupní úroveň (obvykle 120 dBuV), a jejich stinná stránka - jsou poměrně dost drahé. Často jsou vybaveny zpětným kanálem.
 • HA-123 (R82301) - pro větší počet odběratelů, k dispozici je také verze se zpětným kanálem,
 • CF-716 (R90443) - verze CF-715 navržená pro instalace s IF/IF konverzí, tj. pracující v 87-2150 MHz pásmu.

 

 

 

Název

HA-123

CF-716

Kód

R82301

R90443

Pásmo

TV

TV/IF

Pmax [dBuV]

117

120/120

G [dB]

28

47/40

T [dB]

20

20/15

KT [dB]

20

18/-

KZ [MHz]

-

5-65

Domovní zesilovače s více vstupy - používané ve středně velkých instalacích (až 50 vývodek). Mají pásmové vstupy s nastavitelným ziskem, avšak nevyrovnávají útlum kabelu. Zesilovače standardně umožňují napájet předzesilovače prostřednictvím koaxiálních kabelů, mají jeden výstup a navíc také zkušební výstup. Jsou vybaveny svým vlastním drojem energie. Typický zisk 35 dB, šumový činitel 7 dB, maximální výstupní úroveň 114 dBuV.
 

Name

MA-024

MA-025

CA-310

Code

R821101

R821201

R904014

Band

BI+FM/VHF/UHF*2

BI+FM/VHF/UHF

VHF/UHF/UHF*

Pmax [dBuV]

115

115

110

G [dB]

30

30

35(FM-25)/42

NF [dB]

5/7

5/7

5

Odběratelské zesilovače - používané v malých instalacích (až 20 vývodek), mají jeden širokopásmový vstup a dva obvody s nezávisle nastavitelným ziskem v VHF a UHF pásmech. Standardně umožňují napájení anténních předzesilovačů prostřednictvím koaxiálního kabelu. Jejich výhodou je jejich vlastní zdroj energie a nízká cena, podobně jako u venkovních zesilovačů (ty však nejsou vybaveny vlastním zdrojem energie). Typický zisk 24 dB, šumový činitel 2-4 dB, maximální výstupní úroveň 102 dBuV.
 • CA-210 (R90460) - pro distribuci anténního signálu v bytě, domě nebo malé budově, s nízkým šumovým činitelem, je schopen napájet předzesilovač (24 V),
 • CA-215 (R90461) - jak je uvedeno výše, je schopen napájet předzesilovač (12 V),
 • AI-200 (R90450) - jak je uvedeno výše, bez možnost napájení předzesilovače,
 • AI-223 (R90452) - zesilovač se 5-65 MHz zpětným kanálem, pro distribuci kabelového televizního vysílání v bytě,

 


Name

CA-210

CA-215

AI-200

AI-223

Code

R90460

R90461

R90450

R90452

Band

VHF/UHF

VHF/UHF

VHF/UHF

VHF/UHF/S

Pmax [dBuV]

102

102

102

105

G [dB]

24/25

24/25

14/24

25

T [dB]

16/12

16/12

16/12

15

KT [dB]

-

-

-

5

KZ [MHz]

-

5-65

5-65

5-65

Pásmové zesilovače a předzesilovače - používané pro zesilování nízkých signálů, které jsou na úrovních pod technickými podmínkami kanálu domovních zesilovačů. Jsou poměrně levné, obzvláště ve srovnání s kanálovými zesilovači. Ve velmi obtížných podmínkách by měly být použity kanálové zesilovače umístěné přímo u antény. Typický šumový činitel je 2 dB, zisk 20 dB. Mají jeden vstup a jsou napájeny prostřednictvím koaxiálního kabelu.
 • AA-101 (R90100) - UHF pásmo, napájený 24V,
 • AA-102 (R90102) - UHF-V pásmo, napájený 24V.

 


Name

AA-101

AA-102

Code

R90100

R90102

Band

UHF

BV

Pmax [dBuV]

100

100

G [dB]

12

12

NF [dB]

3

3

Venkovní zesilovače. Používají se v malých instalacích a obvykle jsou vybaveny pásmovými vstupy s nastavitelným ziskem. Předpokládá se možnost napájení předzesilovačů, avšak bez vyrovnávání útlumu kabelu (krátké vzdálenosti). Zisk je na úrovni 30 dB, šumový činitel 8 dB, maximální výstupní úroveň 110 dBuV. Tyto zesilovače mají pouze jeden výstup a jsou napájeny prostřednictvím koaxiálního kabelu. Hlavní výhodou je nízká cena, stinná stránka - vystavení podmínkám prostředí, což může zvýšit četnost poruch.
 • AM-407 (R903031) - 4 vstupy: UHF, UHF, VHF, FM
 • AM-417 (R903717) - 4 vstupy: UHF, UHF, VHF, FM
 • AM-105 (R903008) - 2 vstupy: VHF, UHF
 
NameAM–407AM–417AM-105
CodeR903031R903717R903008
Band41-108/III/
UHF*/UHF
41-108/III/
UHF*/UHF
VHF/UHF*
N. of inputs
442
Pmax [dBuV]108108108
G [dB]26/26/38/3826/26/38/3830/36
T [dB]22/1622/1622/16
NF[dB]<5/<5.5<5/<5.5<5/<2.5
Power+24V/45mA+12V/45mA+24V/45mA